Lesplan VO Digitale verhalen vertellen over pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Lesplan VO Digitale verhalen vertellen over pesten

Doelstellingen:

 1. Leerlingen leren over de impact van pesten door middel van persoonlijke en gedeelde ervaringen.
 2. Leerlingen gebruiken digitale tools om hun eigen verhalen of ervaringen over pesten te delen.
 3. Leerlingen ontwikkelen empathie en begrip door naar de verhalen van anderen te luisteren.

Leeftijdsgroep: 10-13 jaar

Benodigde tijd: 2-3 lesuren (afhankelijk van de beschikbare tijd en diepte van het project)

Benodigdheden:

 • Computers of tablets met internettoegang
 • Digitale storytelling tools (bijvoorbeeld Storybird, Book Creator, Adobe Spark, of eenvoudige audio-opnameapps)
 • Koptelefoons of speakers
 • Werkbladen voor storyboard planning

 

Lesverloop

 

Les 1: Introductie en brainstorming

 1. Introductie (10 minuten): Begin de les met een korte discussie over pesten. Vraag aan de leerlingen wat ze al weten over pesten en hoe ze denken dat het mensen beïnvloedt.

 2. Voorbeelden tonen (15 minuten): Laat enkele voorbeelden van digitale verhalen over pesten zien om de leerlingen te inspireren. Bespreek wat deze verhalen effectief maakt.

 3. Brainstorming (15 minuten): Verdeel de leerlingen in kleine groepjes en laat ze brainstormen over ideeën voor hun eigen digitale verhaal. Ze kunnen kiezen om een persoonlijke ervaring te delen, een fictief verhaal te creëren, of oplossingen voor pesten voor te stellen.
   

Les 2: Storyboarding en productie

 1. Storyboarding (20 minuten): Geef elk groepje een werkblad om hun verhaal te plannen. Ze moeten de belangrijkste punten van hun verhaal uitzetten, inclusief begin, midden, en eind, evenals eventuele dialogen of beschrijvingen.

 2. Introductie digitale tools (10 minuten): Geef een korte demo van de gekozen digitale storytelling tool. Zorg ervoor dat leerlingen weten hoe ze tekst, afbeeldingen, en eventueel audio kunnen toevoegen.

 3. Productie (20 minuten): Leerlingen beginnen met het creëren van hun digitale verhalen. Loop rond om technische ondersteuning te bieden en creatieve input te geven.
   

Les 3: Afronding en delen

 1. Afronding (20 minuten): Geef leerlingen de tijd om hun digitale verhalen af te maken. Zorg ervoor dat iedereen een kans krijgt om hun verhaal te voltooien.

 2. Delen en Reflectie (20 minuten): Organiseer een sessie waarin leerlingen hun verhalen presenteren aan de klas. Na elke presentatie, moedig klasgenoten aan om positieve feedback te geven en reflecteer samen over de geleerde lessen.


Afsluiting (10 minuten)

Sluit de les af door de belangrijke thema's die naar voren zijn gekomen te benadrukken en hoe we deze lessen kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Moedig leerlingen aan om empathie en steun te blijven bieden aan iedereen die te maken heeft met pesten.

Evaluatie

 • Beoordeel de digitale verhalen op creativiteit, inhoudelijke diepte, en de effectiviteit waarmee de boodschap over pesten wordt overgebracht.
 • Reflecteer op de groepsdiscussies en persoonlijke reflecties om te beoordelen hoe leerlingen hun begrip van pesten en hun empathie voor anderen hebben ontwikkeld.

Door digitale verhalen te gebruiken, moedig je niet alleen creatieve expressie aan, maar geef je leerlingen ook een platform om belangrijke gesprekken over pesten te voeren op een manier die voor hen betekenisvol is.