Collecteer met je eigen online collectebus

084-8340086

Maak je eigen online collectebus aan

Maak je eigen online collectebus aan voor Stichting Stop Pesten Nu op het platform Online collecteren via deze link https://stoppestennu.onlinecollecteren.nl/

OnlineCollecteren.nl is een product van Geef

Geef is al 20 jaar expert in online fondsenwerving. Wij laten iedereen gemakkelijk, op een fun manier, en met succes online geld ophalen. Hiermee bieden we iedereen de kans de wereld een stukje beter te maken door hun favoriete goede doel te steunen. 

Met onze jarenlange ervaring zijn wij als geen ander in staat organisaties te ondersteunen bij hun online fondsenwerving zonder dat hier een investering tegenover staat. 

Online collectebus voor Stichting Stop Pesten Nu