Mannen en vrouwen hebben bijna evenveel kans om gepest te worden onderzoek CBS 2021 | Stop Pesten NU

084-8340086

Mannen en vrouwen hebben bijna evenveel kans om gepest te worden onderzoek CBS 2021

Jongeren zijn relatief vaker het doelwit dan ouderen. Pesten komt ook vaker voor onder homo's, lesbiennes en biseksuelen dan bij heteroseksuelen. Bijna een kwart van de 15-plussers – dat wil zeggen bijna 3,5 miljoen mensen – geeft aan wel eens gepest te zijn . Mannen en vrouwen hebben bijna evenveel kans om gepest te worden. 

Slachtoffers van pesten, 2021

 2021 (%)
Totaal1.6
Seks 
Heren1.5
Vrouwen1.7
Leeftijd 
15 tot 17 jaar3.8
18 tot 24 jaar2.0
25 tot 44 jaar1.7
45 tot 64 jaar1.6
65 jaar en ouder1,0
Seksuele geaardheid 
Homo's5,0
Lesbiennes2.6
Biseksuele mannen3.9
Biseksuele vrouwen4.5
Heteroseksuele mannen1.3
Heteroseksuele vrouwen1.5

 

Meer slachtoffers van traditioneel pesten dan cyberpesten

Zevenenveertig procent van de respondenten was alleen het slachtoffer van traditioneel pesten (in tegenstelling tot online pesten of cyberpesten); 31 procent had alleen te maken met online pesten, en 19 procent werd op beide manieren lastiggevallen. De overige 3 procent gaf geen antwoord op de vraag hoe zij gepest werden. Jongeren (15 tot 24 jaar) zijn vaker het slachtoffer van online pesten, terwijl ouderen (45-plussers en vooral 65-plussers) met meer traditioneel pesten te maken krijgen.

 

Ongeveer 7 op de 10 slachtoffers kenden de dader

In 69 procent van de gevallen was de pestpleger vanaf het begin bekend bij het slachtoffer. Twee procent van de slachtoffers kende de dader in eerste instantie niet, maar kwam er later achter. Vooral bij cyberpesten was de dader vaak onbekend (43 procent). Bijna 6 op de 10 slachtoffers werden gepest door meer dan één dader. Ouderen werden vooral gepest door mensen uit de eigen buurt, terwijl jongeren vooral werden lastiggevallen door medestudenten of door vrienden.

 

Daders van pesten, 2021 1)

 Totaal (% slachtoffers)15 tot 24 jaar (% slachtoffers)25 tot 44 jaar (% slachtoffers)45 tot 64 jaar (% slachtoffers)65 jaar en ouder (% slachtoffers)
Partner0,50,30,90,50,0
Ex-partner4.73.66,05.32.3
Familielid3.51.73.14.55.1
Buurman23.45.521.224.955,9
Vriend6.312.25.93.92.8
Collega9.43.211.714.62.3
Leidinggevende4.41.64.17.62.2
Medestudent of leerling11.437.36.61.60,4
Leraar of andere instructeur1.22.31.30,80,0
Kennismaking bij sport- of hobbyclub2.83.43.22.32.3
Verzorger1.21.11.21.21,0
Andere bekende persoon13.311.712.116.311.6

1) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

 

Bijna 60 procent ervaart emotionele impact

Achtenvijftig procent van de slachtoffers van pesten heeft emotionele of psychologische gevolgen ondervonden; 5 procent heeft lichamelijk letsel opgelopen en 7 procent heeft financiële problemen ondervonden. Traditioneel pesten heeft waarschijnlijk meer gevolgen dan cyberpesten, maar vooral een combinatie van beide heeft een grote impact. Van de slachtoffers van zowel traditioneel als online pesten gaf 76 procent aan emotionele gevolgen (gehad) te hebben. Bijna 60 procent had door het pesten minder vertrouwen in anderen en 40 procent voelde zich minder veilig. Pesten kan ook leiden tot depressieve symptomen; Jongeren rapporteerden dit twee keer zo vaak als ouderen.

 

7 op de 10 slachtoffers meldden pesten

Bijna 70 procent van de slachtoffers heeft ergens aangifte gedaan van het pestincident, vooral door vrienden of familie op de hoogte te stellen (41 procent) of aangifte te doen bij de politie (22 procent). Door 16 procent van de slachtoffers werd aangifte gedaan bij de politie. De belangrijkste reden voor slachtoffers om geen melding te doen of aangifte te doen bij de politie was dat 'het toch niet helpt'. Bijna 4 op de 10 slachtoffers noemde dit als één van de redenen of één van de redenen.

 

Bron CBS