MBO casus 3 met gesprekspunten en antwoorden Een leerling heeft last van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van klasgenoten. | Stop Pesten NU

084-8340086

MBO case Een leerling heeft last van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van klasgenoten.

Case: Linda is een MBO-student en zit in het tweede jaar van haar opleiding. Ze heeft last van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van haar klasgenoten. Ze heeft moeite om zich te concentreren tijdens de lessen en heeft daardoor ook lagere cijfers gehaald dan ze had gehoopt. Linda heeft nog niet met haar docenten of schoolleiding gesproken over haar situatie.

Gesprekspunten:

 1. Wat zijn de symptomen van Linda's angst en stress?
 2. Hoe heeft het pestgedrag van haar klasgenoten invloed op haar prestaties op school?
 3. Heeft Linda al stappen ondernomen om het pesten te stoppen?
 4. Wat kan de school doen om Linda te helpen?

 

 

 

 

 

Antwoorden:

 1. Linda kan symptomen vertonen zoals verhoogde hartslag, angstige gedachten, verlies van eetlust, slapeloosheid en vermoeidheid.
 2. Pestgedrag kan de leerprestaties van een student sterk beïnvloeden, aangezien het moeilijk kan zijn voor de student om zich te concentreren op de lessen en zich goed te voelen over zichzelf en haar capaciteiten.
 3. Linda heeft nog niet gesproken met haar docenten of schoolleiding over het pesten. Het kan helpen als ze dat wel doet, omdat zij mogelijk een oplossing kan bieden of kunnen bemiddelen met de klasgenoten.
 4. De school kan verschillende stappen nemen om Linda te helpen, zoals:
 • Het inzetten van een vertrouwenspersoon of counselor die Linda kan helpen bij het omgaan met haar angst en stress.
 • Het aanpakken van het pestgedrag van de klasgenoten en het benadrukken van het belang van respectvol gedrag in de klas.
 • Het aanbieden van extra ondersteuning en begeleiding om Linda te helpen haar academische doelen te bereiken.
 • Het organiseren van een training voor alle studenten over pestgedrag en de impact ervan op de slachtoffers.

Door het gesprek aan te gaan met Linda en haar te ondersteunen, kan de school helpen om haar angst en stress te verminderen en haar te helpen zich veiliger en comfortabeler te voelen in haar leeromgeving.