MBO case Jij als online pestkop Week tegen Pesten

084-8340086

MBO case Jij als online pestkop Week tegen Pesten 2023

Stel je voor: Jij bent een leerling op het voortgezet onderwijs en je bent betrokken geraakt bij een online pestgedrag. Jij bent onderdeel van een WhatsApp-groep waarin andere leerlingen gemene opmerkingen maken over verschillende klasgenoten. In het begin deed je mee met het grapje, zonder echt na te denken over de gevolgen. Maar na verloop van tijd besef je dat de opmerkingen echt kwetsend zijn en dat sommige leerlingen zich echt verdrietig voelen door wat er wordt gezegd.

 

Reflectie en Inzichtvragen

 • Hoe voel je je nu je beseft dat je betrokken bent bij online pesten? Kun je begrijpen hoe dit pestgedrag anderen heeft beïnvloed?
   
 • Heb je ooit zelf het doelwit geweest van online pesten of ander pestgedrag? Hoe heeft dat jou beïnvloed en hoe voelde je je toen?
   
 • Wat motiveerde jou om deel te nemen aan het pesten? Was het om erbij te horen, om grappig gevonden te worden, of had het een andere reden?
   
 • Welke rol speelt groepsdruk in dit pestgedrag? Vind je het moeilijk om je eigen mening te uiten wanneer de meerderheid van de groep zich op een bepaalde manier gedraagt?
   
 • Welke gevolgen heeft het pesten op de sfeer in de klas en op school in het algemeen? Hoe beïnvloedt het de relaties tussen klasgenoten?
   
 • Wat zijn andere manieren waarop je jezelf kunt uitdrukken en grappig kunt zijn zonder anderen te kwetsen?
   
 • Hoe denk je dat je kunt bijdragen aan het creëren van een positievere en respectvolle omgeving op school?
   
 • Als je je nu bewust bent van de negatieve gevolgen van pesten, wat zou je anders willen doen? Hoe kun je bijdragen aan het stoppen van het pestgedrag in de WhatsApp-groep?
   
 • Wat zou je kunnen doen om je excuses aan te bieden aan degenen die gekwetst zijn door het pesten?

 

Reflectie

Het is belangrijk om te erkennen dat pestgedrag ernstige gevolgen heeft voor anderen. Door deel te nemen aan online pesten heb je anderen pijn gedaan en bijgedragen aan een negatieve sfeer in de klas en op school. Het is nu tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor je acties en te streven naar een positieve verandering.

 

Inzichtsvragen

 1. Wat heb je geleerd van deze ervaring? Hoe kun je in de toekomst voorkomen dat je betrokken raakt bij pestgedrag?
   
 2. Hoe kun je anderen ondersteunen en respecteren in plaats van hen te kwetsen?
   
 3. Hoe kun je een positieve bijdrage leveren aan de schoolgemeenschap en een omgeving creëren waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt?
   
 4. Welke stappen ga je nu ondernemen om excuses aan te bieden aan degenen die zijn gekwetst door het pesten?
   
 5. Wat kunnen we als klasgemeenschap doen om een einde te maken aan het pestgedrag en een cultuur van respect en medeleven te bevorderen?

Deze casus en reflectievragen bieden de leerlingen de kans om zich in de schoenen van de pestkop te plaatsen, hun gedrag te overdenken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties. Het stimuleert ook het bewustzijn van het belang van respect en empathie in onze interacties met anderen.

 

 

Afsluiting

Beste leerlingen,

Tijdens deze les hebben we besproken hoe online pesten anderen kan kwetsen en hoe onze woorden en acties een grote impact kunnen hebben op degenen om ons heen. Nu is het tijd om te reflecteren op ons eigen gedrag en onze verantwoordelijkheid te nemen voor een positieve en respectvolle schoolomgeving.

Denk na voordat je spreekt:
Jouw woorden kunnen krachtig zijn. Voordat je iets zegt, stel jezelf de vraag: "Kan dit iemand kwetsen of pijn doen?" Kies ervoor om met respect en vriendelijkheid te communiceren.

Ondersteun je medeleerlingen:
Merk je dat iemand zich buitengesloten of verdrietig voelt? Bied een helpende hand of een luisterend oor. Kleine acties van vriendelijkheid kunnen een groot verschil maken.

Wees inclusief:
Sta open voor anderen en moedig hen aan om deel te nemen aan gesprekken en activiteiten. Een vriendelijke houding kan anderen het vertrouwen geven om zichzelf te zijn.

Wees een positieve online invloed:
Bedenk dat online woorden dezelfde impact hebben als in persoonlijke interacties. Voordat je iets post of deelt, vraag jezelf af: "Draagt dit bij aan een positieve sfeer?"

Neem verantwoordelijkheid:
Als je merkt dat je betrokken bent bij pestgedrag, stel jezelf dan de vraag: "Is dit wie ik wil zijn? Hoe kan ik mijn gedrag veranderen om anderen niet te kwetsen?"

Blijf in gesprek:
Laten we blijven praten over pesten en respectvol gedrag. Als individu kunnen we samenwerken om een veilige en ondersteunende schoolomgeving te creëren.

Jouw acties maken een verschil.
Jij hebt de kracht om anderen te beïnvloeden en een positieve verandering teweeg te brengen. Laten we ons best doen om vriendelijkheid en respect te verspreiden, elke dag opnieuw.

 

Ik vertrouw erop dat jullie je verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een school waarin iedereen zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt.