Nalatenschap - Erfenis - Testament Steun Stop Pesten Nu

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Nalatenschap - Erfenis - Testament

Wij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. In de rekenmodule kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Een periodieke gift leidt voor u tot een groter belastingvoordeel dan een eenmalige gift

 

Stichting Stop Pesten Nu is hèt enige Erkende Goede Doel tegen Pesten en Online Pesten in Nederland

Enkele weetjes ...

ANBIStichting Stop Pesten Nu heeft het keurmerk CBF Erkend Goed Doel. Dit betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Bekijk ons.Erkenningspaspoort in het officiële Register Erkende Goede Doelen. CBF keurmerk Stichting Stop Pesten Nu Erkend Goed Doel tegen Pesten\
 
Als ANBI Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeven wij geen erf- of schenkbelasting af te dragen. Donateurs mogen giften aftrekken van de inkomsten of vennootschapsbelasting. 
 
Onze website is door de Koninklijke Bibliotheek (KB) opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO. Wij zin tevens aangesloten bij Goede Doelen.Nederland, 

Unesco heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedKB heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedGoede Doelen Nederland

 

           

Het is onze ultieme droom om Stichting Stop Pesten Nu zo snel mogelijk op te heffen! Om dit te kunnen bereiken en op te lossen, kunnen wij jouw steun heel goed gebruiken.

 

Hoe werkt nalaten aan Stichting Stop Pesten Nu?

U kunt in uw testament laten opnemen dat u geld aan Stichting Stop Pesten Nu wilt nalaten in de vorm van een legaat of erfenis, Nalaten aan een goed doel (Stichting Stop Pesten Nu) is alleen mogelijk via een testament dat door een notaris is opgesteld. Een zelfgeschreven verklaring is onvoldoende.

 • Stichting Stop Pesten Nu als erfgenaam: Neem Stichting Stop Pesten Nu op als erfgenaam in je testament. Stichting Stichting Stop Pesten Nu is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en een erkende Goede Doelen organisatie bij het Centraal Bureau Fondsenwerving, zie ons erkenningspaspoort (CBF). Wij hoeven geen erfbelasting te betalen over jouw erfdeel of legaat. 
   
 • Een legaat nalaten: Neem een vastgesteld geldbedrag, een percentage van jouw nalatenschap of een bepaald goed op in jouw testament.
   
 • Schenkt u vijf jaar lang een vast bedrag dan noemen we dit een periodieke gift: Deze periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan het belastingvoordeel oplopen tot maximaal 43% in 2021. Het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is, daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 een aftrektarief van 37,05% bereikt wordt. Deze vorm van schenken wordt in een schenkingsovereenkomst tussen u en het goede doel vastgelegd. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Met behulp van deze rekenmodule kunt u gemakkelijk zien hoeveel een periodieke gift u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen.

100% van jouw gift gaat naar Stichting Stop Pesten Nu


Voor een juiste afhandeling bij de notaris is het van belang de officiële gegevens van Stichting Stop Pesten Nu op te nemen: 

Nalatenschap voor Stichting Stop Pesten Nu

Officiële gegevens 

Testament opstellenStichting Stop Pesten Nu

KvK-nummer: 58860622
RSIN: 853212296
Postadres: Hagensteeg 19, 7411 PV Deventer
E-mail: bestuur@stoppestennu.nl of e-mail: patricia@stoppestennu.nl
Hoofdthema: Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten

Bankrekening: Rabobank NL34 RABO 0162 1333 91

 

ANBI (periodieke gift in geld, periodieke gift in natura, betalingsvolmacht 

Wij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. In de rekenmodule kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Een periodieke gift leidt voor u tot een groter belastingvoordeel dan een eenmalige gift. U hebt een simpele overeenkomst nodig om beroep te kunnen doen op de belastingvoordelen van een periodieke gift. RSIN: 853212296

Klik hier voor een door de Belastingdienst opgesteld en goedgekeurd voorbeeld van de overeenkomst. 

Een ANBI stichting betaalt geen schenk- en erfbelasting. Donateurs mogen giften aftrekken voor inkomsten- of vennootschapsbelasting. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst

ANBI

Schenkt u vijf jaar lang een vast bedrag dan noemen we dit een periodieke gift: Deze periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan het belastingvoordeel oplopen tot maximaal 43% in 2021. Het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is, daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 een aftrektarief van 37,05% bereikt wordt. Deze vorm van schenken wordt in een schenkingsovereenkomst tussen u en het goede doel vastgelegd. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kunt u deze vorm van schenken ook vastleggen middels een notariële akte. Andere vormen van nalaten zijn ook mogelijk. Lees hier meer over bij Nalatenschappen. Over een nalatenschap aan een onze stichting hoeft geen erfbelasting te worden betaald.

 

Rekenvoorbeeld

 • Stel dat uw belastingaftrek 42% is dan is de totale bijdrage aan de Stichting Stop Pesten Nu 365 euro hoger dan wanneer u een bijdrage doet zonder een schenkingsovereenkomst.
 • Stel eenmalige gift € 100,-, aftrekbaar nihil. Periodieke gift € 173,-, belastingvoordel € 73,-. U betaalt dus netto € 100,- en Stichting Stop Pesten Nu krijgt € 173,-

Met behulp van deze rekenmodule kunt u gemakkelijk zien hoeveel een periodieke of eenmalige gift u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Een periodieke gift leidt voor u tot een groter belastingvoordeel dan een eenmalige gift. U hebt een simpele overeenkomst nodig om beroep te kunnen doen op de belastingvoordelen van een periodieke gift. RSIN: 853212296

Klik hier voor een door de Belastingdienst opgesteld en goedgekeurd voorbeeld van de overeenkomst. 

 

Stop Pesten Nu is hèt enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland

CBF keurmerk Stichting Stop Pesten Nu Erkend Goed Doel tegen Pesten   Wij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. Hier kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Unesco heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedKB heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedlogo Goede doelen Nederland.   

 

Poster

 • Periodieke gift in geld

  Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

   Periodieke gift in geld (pdf - 138kB) Lees voor: Periodieke gift in geld (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster)
   
 • Periodieke gift in natura

  Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

  Periodieke gift in natura (pdf - 131kB) Lees voor: Periodieke gift in natura (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster)
   
 • Betalingsvolmacht

  Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

  Betalingsvolmacht (pdf - 121kB) Lees voor: Betalingsvolmacht (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster)

 

Geef gerust aan Stichting Stop Pesten Nu - CBF keurmerk

CBF heeft een platform opgericht Geef gerust aan een Erkend Goed Doelgeefgerust.nl. Hiermee willen ze alle Nederlanders laten weten dat ze aan een Erkend Goed Doel gerust kunnen geven. Ze laten zien dat Erkende Goede Doelen voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, en dat zij als toezichthouder CBF deze controleren.

 • Via de tool Donatie test kan je kijken welke organisatie het beste bij je past. 
 • Stichting Stop Pesten Nu kan je vinden onder de Sector Welzijn - Onderwerp Inclusiviteit en toegankelijkheid - locatie in Nederland - omvang organisatie Kleinschalig.

 

Daardoor weet je bij het zien van ‘Erkend Goed Doel’-logo dat het goed zit. Mede hiermee bouwen we aan het publieksvertrouwen in goede doelen. En zorgen we dat donateurs en vrijwilligers met een gerust hart blijven doneren aan goede doelen die de wereld mooier maken. 

Wij zijn erkend & opgenomen in het 'CBF Goede Doelen register' zie ons Erkenningspaspoort Stichting Stop Pesten Nu. De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden vastgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling. Het CBF houdt actief toezicht op Erkende Goede Doelen door ze jaarlijks te checken en door ze eens in de drie jaar te toetsen op strenge kwaliteitseisen. Met het reactief toezicht op Erkende organisaties draagt het CBF bij aan het voorkomen, opsporen en corrigeren van misstanden in de goededoelensector. Tevens zijn wij aangesloten bij brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en in het bezit van de ANBI status.

Wij zijn ook trots dat onze website door de Koninklijke Bibliotheek (KB) is opgenome