Inspectie van het Onderwijs | Kenniscentrum Pesten

084-8340086

Onderwijsinspectie

Als uw zorg of klacht gaat over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch of fysiek geweld (waaronder pesten), discriminatie of radicalisering op school dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze vertrouwensinspecteurs. Zij zijn gespecialiseerd in dit soort meldingen. Ga voor meer informatie naar onze pagina Vertrouwensinspecteurs.

Gaat uw melding bijvoorbeeld over een niet oplettende pleinwacht, een openstaand schoolhek of de ventilatie in een klaslokaal? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontact.

  • Telefoon vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (iedere werkdag van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar)
  • Telefoon Klantcontact: 088-669 60 60 (Reguliere openingstijden: iedere werkdag van 9.00 tot 16.30 uur bereikbaar. Aangepaste openingstijden vanwege de zomervakantie: van  25 juli t/m 19 augustus van 9:00 tot 12:30 uur bereikbaar)
  • Mail Klantcontact: contactformulier

Contactmogelijkheden Caribisch Nederland

Vanuit Caribisch Nederland kunt u een terugbelverzoek aanvragen door een e-mail te sturen naar CNvertrouwensinspectie@owinsp.nl. Vermeld in uw e-mail in elk geval uw naam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Zorgplicht voor sociale veiligheid op scholen

Van scholen wordt verwacht dat zij een beleid voeren dat gericht is op de veiligheid van leerlingen en dat ze de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks monitoren. Lees meer op onze pagina Zorgplicht voor sociale veiligheid op scholen.