Onderzoek Het effect van pesten op de werkplek op vermoeidheid bij leraren op school: de modererende rol van geslacht en spiritualiteit | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek Het effect van pesten op de werkplek op vermoeidheid bij leraren op school: de modererende rol van geslacht en spiritualiteit

Pesten op het werk komt veel voor en wordt in verband gebracht met veel gezondheidsklachten. De relatie tussen pesten op de werkplek en vermoeidheid is in eerdere onderzoeken gedocumenteerd. Kennis over hoe deze relatie zich ontwikkelt met de op elkaar inwerkende factoren spiritualiteit en geslacht is echter nog niet eerder onderzocht, vooral niet onder leraren. Het doel van deze studie is om de relatie tussen pesten op de werkplek en vermoeidheid, gemodereerd door spiritualiteit en geslacht, onder leraren in Libanon te onderzoeken. Dit is een cross-sectioneel onderzoek, waarbij 215 leraren in de leeftijd van 18 tot 64 jaar en minimaal zes maanden in dienst werden genomen via systematische steekproeven. Zes particuliere en zes openbare scholen in Beiroet namen deel aan het onderzoek. Er werd gebruik gemaakt van onlinevragenlijsten met gevalideerde schalen. Voor de statistische analyse werden zowel eenvoudige als meervoudige ordinale logistische regressie uitgevoerd. 

Uit de resultaten bleek dat pesten op de werkplek een voorspeller is van vermoeidheid, met een odds ratio van 2,74 en een p-waarde van 0,008. Geslacht bleek een effectmodificerende factor te zijn voor deze relatie, vooral onder vrouwen (OR 2,66, p-waarde 0,047), maar niet onder mannen. Angst en depressie voorspelden ook hogere niveaus van vermoeidheid (OR 5,75, p-waarde 0,017). Spiritualiteit modereerde deze relatie niet.

Conclusie

Pesten op het werk is een ernstig beroepsrisico. Tegenwoordig wordt het alomtegenwoordig. In ons onderzoek werd onder leraren in Beiroet een soortgelijke prevalentie van pesten op de werkplek aangetroffen als in andere onderzoeken die wereldwijd zijn uitgevoerd. Uit dit onderzoek werd bevestigd dat pesten op de werkplek hogere niveaus van vermoeidheid voorspelt. Ook voorspelt het feit dat je een vrouw bent en angst en/of depressie hebt, een hogere vermoeidheid. Geslacht bleek dus een effectmodifier te zijn. Onze studie biedt belangrijke richtlijnen voor verder onderzoek en identificeert prioritaire populaties voor volksgezondheidsinterventies. Het begrijpen van de gendervooroordelen in een land met een hoog patriarchaat en mannelijkheid als Libanon is belangrijk en er is meer onderzoek nodig. Ook spiritualiteit en andere persoonlijke kenmerken moeten uitgebreider worden onderzocht. Bovendien werpt de conclusie dat gepest worden op de werkplek, vrouw zijn en het hebben van depressie en/of angst risicofactoren zijn voor het ervaren van vermoeidheid licht op het belang van geestelijke gezondheid op de werkplek. Daarom helpen onze resultaten bij het identificeren van 'prioritaire' populaties die het doelwit zijn van interventies op het gebied van de volksgezondheid.

Ghassan M Khairallah , Nisrine N Makarem , Diana V Rahme , Mahmoud A El Jaouni & Dayana Brome (2023) Het effect van pesten op de werkplek op vermoeidheid bij leraren: de modererende rol van gender en spiritualiteit, Lebanon Journal of Medicine, 18:1, DOI: 10.1080/19932820.2023.2266239