Onderzoek leerlingtevredenheid en sociale veiligheid VO-scholen | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek leerlingtevredenheid en sociale veiligheid VO-scholen

Vensters biedt vragenlijsten voor het onderzoek naar leerlingtevredenheid inclusief sociale veiligheid en oudertevredenheid. Deze Vensters-vragenlijsten neemt u af via Vensters of via een externe onderzoeksaanbieder.

Onderzoek leerlingtevredenheid en sociale veiligheid

Vensters biedt een vragenlijst voor het onderzoek naar leerlingtevredenheid en sociale veiligheid. Wilt u weten hoe de vragenlijst eruitziet, bekijk dan de demo-versie van de vragenlijst. De resultaten over leerlingtevredenheid kunt u samen met de resultaten van een landelijke vergelijkingsgroep publiceren op scholenopdekaart.nl bij de indicator Tevredenheid leerlingen. De antwoorden op de vragen over sociale veiligheid worden samengevat in het schoolrapport Tevredenheid leerlingen in het ManagementVenster. Daarnaast kunnen de sociale veiligheidsgegevens direct verstuurd worden naar de Inspectie van het Onderwijs via de Monitoring Sociale Veiligheid (ook in het ManagementVenster).

Download

Waarom dit onderzoek?

Het wetsartikel ‘Zorgplicht veiligheid op school’ is per 1 augustus 2015 van kracht en schrijft voor dat scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school. Scholen moeten onder andere eens per schooljaar de veiligheid van leerlingen op school onderzoeken met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. De inspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen. Met het afnemen van de Vensters-vragenlijst leerlingtevredenheid voldoet u aan de monitoringsplicht en de eisen die de wet ‘Zorgplicht veiligheid op school’ stelt. De resultaten van uw onderzoek levert u direct via Vensters aan de inspectie.

Onderzoek oudertevredenheid

Vensters biedt daarnaast een vragenlijst voor het onderzoek naar oudertevredenheid. Dit onderzoek is niet verplicht. Het heeft dus geen gevolgen wanneer u niet voldoet aan het minimale aantal respondenten. Wel is het moeilijker om conclusies te trekken uit dit onderzoek. Wilt u toch voldoende respons? Laat de vragenlijst dan invullen op een moment dat ouders toch al op school aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor een tienminutengesprek of een ouderavond. Bied ouders de mogelijkheid om de vragenlijst op hun mobiel in te vullen en geef ze ruim de tijd hiervoor.

De tevredenheidsvragen voor Vensters zijn vastgesteld in samenwerking met schoolleiders en bestuurders. Een uitgebreider onderzoek afnemen kan natuurlijk nog steeds: u kunt de vragen afnemen als onderdeel van een groter onderzoek.

Planning

We adviseren een vaste planning aan te houden voor het afnemen van de vragenlijsten en het verwerken en publiceren van de onderzoeksresultaten. We hebben daarom een aantal periodes vastgesteld waarin de onderzoeken afgenomen en gepubliceerd kunnen worden. Hieronder een overzicht van deze periodes. Download ook onze handige Jaarplanning Vensters VO via onze ondersteuningsdocumenten.

 

Bron Vensters en VO-raad