Onderzoek naar de effectiviteit van Pestkoppenstoppen.nl | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek naar de effectiviteit van Pestkoppenstoppen.nl

Cyberpesten is een internationaal toenemend probleem, met vele negatieve gevolgen. Velen zijn het daarom met ons eens dat vroegtijdig ingrijpen erg belangrijk is. Zo ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die in het kader van Onderwijsbewijs II het volgende project gefinancierd heeft. Kijkt u alstublieft naar het volgende filmpje van 2 minuten dat kort zal weergeven waar deze e-mail over gaat.

Pestkoppenstoppen.nl is een laagdrempelig, online advies op maat met als doel jongeren (mentale en gedragsmatige) vaardigheden aan te leren waarmee ze op een effectievere manier om kunnen gaan met online én offline pestgedrag, en de gevolgen daarvan. Pestkoppenstoppen.nl is gebaseerd op theorieën en methodieken uit de wetenschap. Het programma is ontwikkeld door de Open Universiteit en in samenwerking met verschillende instanties en personen, waaronder het Pestweb, de ontwikkelaar van de cursus ‘Plezier op School’ en verschillende brugklasleerlingen van het Vmbo.

Voordat we de website openen voor alle jongeren in Nederland doen we eerst een grootschalig effectiviteitsonderzoek, om te kijken of de website daadwerkelijk effectief is in het terugdringen van (cyber)pesten. Dit onderzoek vindt plaats onderjongeren in de brugklas van het Vmbo, en uw school kan ons daarbij helpen. Wat u daar precies voor moet doen kunt u lezen in de aanvullende informatie. Daarbij willen wij u attenderen op het feit dat alleen jongeren van deelnemende scholen in eerste instantie toegang krijgen tot de website.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft recent scholen verplicht om een bewezen effectieve aanpak tegen pesten te hanteren. Door deel te nemen aan dit onderzoek kunt u dus een stap in de goede richting zetten, en kunt u gratis op een snelle en gemakkelijke manier uw leerlingen helpen.

Aanvullende informatie:

  • Klik hier voor aanvullende informatie over cyberpesten, het programma en het onderzoek.
  • Klik hier om te zien uit welke stappen uw deelname precies bestaat.
  • Klik hier voor screenshots van de website en het programma.

Mocht u na het lezen van deze informatie geïnteresseerd zijn in deelname, dan willen we u vragen dit meegestuurde formulier uiterlijk 27 september 2016 aan ons te retourneren via een reply. We hebben de gegevens en toestemming van uw school nodig voordat we uw school daadwerkelijk mogen includeren in het onderzoek.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, u twijfelt over deelname, of het tijdstip van het onderzoek komt niet gelegen, neem dan alstublieft contact met ons op door deze e-mail te beantwoorden (per e-mail dagelijks bereikbaar) of door te bellen met Linda Goossens (bereikbaar van maandag tot en met woensdag). Wij zijn zeer flexibel in het maken van afspraken met betrekking tot de planning.

Indien u niet de persoon bent die mag/kan beslissen om deel te nemen aan het onderzoek, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om deze e-mail door te sturen naar de coördinator/afdelingsleider/directeur van de VMBO afdeling op uw school?

We hopen ten zeerste op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
 

Niels Jacobs, MSc                                  Linda Goossens, MSc
Promovendus                                        Onderzoeksassistente
Open Universiteit Heerlen                      Open Universiteit Heerlen
E: niels.jacobs@ou.nl                             E: linda.goossens@ou.nl
T: 045-5762874                                   T: 045-5762913