Onderzoek Prevalentie en factoren die verband houden met pesten: verschillen tussen de rollen van pesters en slachtoffers van pesten 2020 | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek Prevalentie en factoren die verband houden met pesten: verschillen tussen de rollen van pesters en slachtoffers van pesten 2020

Het identificeren van de verschillen tussen de prevalentie en factoren die verband houden met betrokkenheid bij pesten onder schoolkinderen uit Recife, in de rol van slachtoffer en dader.

Methode

Dit is een epidemiologisch, cross-sectioneel, analytisch onderzoek, met een probabilistische clustersteekproef van 1.402 leerlingen op middelbare scholen in Recife. De gegevensanalyse bestond uit een beschrijvende analyse, gevolgd door de toepassing van Pearson's chi-kwadraattoets met een statistische significantie van een betrouwbaarheidsinterval van 0,05 en 95%. Voor de associatieanalyse werd multilevel-modellering gebruikt om het clustereffect te beheersen.

Resultaten

Er werd waargenomen dat adolescenten die zich anders voelen dan andere leeftijdsgenoten geassocieerd werden met pesten, ongeacht de rol die ze speelden. Slachtoffer zijn werd geassocieerd met vrouw zijn, een laag zelfbeeld hebben en kalmerende middelen gebruiken; een overtreder zijn was een beschermende factor. Wat de rol van de dader betreft, waren mannelijkheid, overmatig alcoholgebruik, slechte schoolprestaties, overtreder zijn en het accepteren van geweld door leeftijdsgenoten de geassocieerde variabelen; op hun beurt verdedigden ze hun ideeën niet als ze onder vrienden waren, wat een beschermende factor voor pesten bleek te zijn.

Conclusie

De verschillen tussen de adolescenten, zowel in de rol van slachtoffer als van dader, geven aan dat de belangenbehartigings- en preventieacties zich op deze aspecten moeten richten, vooral in de schoolomgeving.

 

 

Georgia Rodrigues Reis e Silva, Maria Luiza Carvalho de Lima, Raquel Moura Lins Acioli, Alice Kelly Barreira,
Prevalence and factors associated with bullying: differences between the roles of bullies and victims of bullying,
Jornal de Pediatria, Volume 96, Issue 6, 2020, Pages 693-701,
ISSN 0021-7557, https://doi.org/10.1016/j.jped.2019.09.005.