Onze website is digitaal erfgoed bij UNESCO | Stop Pesten NU

084-8340086

Onze website erkend als digitaal erfgoed UNESCO

Het is met grote trots dat wij aankondigen dat onze website, www.stoppestennu.nl, officieel erkend is als digitaal erfgoed UNESCO, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) van Nederland.

Maar wat betekent dit nu precies?

Dit is een unieke erkenning. In 2003 erkende UNESCO het belang van digitaal erfgoed met het 'Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage'. Dit charter benadrukt hoe cruciaal het is om digitale informatie, die vaak niet in analoge vorm bestaat, te bewaren voor toekomstige generaties. Digitale inhoud, zoals websites, loopt het risico snel verloren te gaan door de snelle technologische ontwikkelingen en veranderingen op het internet.

Waarom is dit belangrijk voor Stop Pesten Nu?

Onze inzet tegen pesten en online pesten, en de rijke bibliotheek aan informatie die wij hebben opgebouwd, vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur en maatschappij. Door onze website te archiveren, erkent de Koninklijke Bibliotheek de waarde van ons werk en zorgt ervoor dat onze inspanningen en kennis toegankelijk blijven, nu en in de toekomst. Dit betekent dat onze bijdrage aan de maatschappij, onze inzichten en adviezen over pesten, bewaard blijven voor toekomstige generaties.

Wat houdt de archivering in?

Vanaf 15 februari 2017 is onze website regelmatig gearchiveerd en duurzaam opgeslagen door de KB. Dit betekent dat er periodiek kopieën worden gemaakt van onze website, die bewaard blijven tegen verlies door technologische veranderingen. Deze archiefversies zijn toegankelijk binnen de gebouwen van de KB en zullen, zodra juridisch mogelijk, ook beschikbaar gesteld worden aan het algemene publiek via de website van de KB.

Een erkenning van ons werk

Deze erkenning als digitaal erfgoed is niet alleen een eer voor Stop Pesten Nu, maar ook een bevestiging van het belang van ons werk in de strijd tegen pesten. Het toont aan dat onze inspanningen een blijvende impact hebben en erkend worden op nationaal en internationaal niveau.

 

 

Zie hieronder de officiële mail van de Koninklijke Bibliotheek (KB)

 

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
https://www.stoppestennu.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 15 februari 2017. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.
Koninklijke Bibliotheek heeft StopPestenNu.nl opgenomen als digitaal erfgoed bij UNESCO