Organisatie structuur Stop Pesten Nu Opleiding en Training | Stop Pesten NU

Organisatie structuur Stop Pesten Nu en BOLWERKen

Stichting Stop Pesten Nu is hèt kennis-, informatie- en expertisecentrum van Nederland gericht op pesten en online pesten (cyberpesten). Naast alle informatie, tools, lesmaterialen, downloads en tips worden onze workshops, studiedagen, gastlessen, ouderavonden, gastspreker en voorlichtingen verzorgd door:

Stichting Stop Pesten Nu 
KVK 58860622
Vestigingsnr. 000021353352
Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Stichting Stop Pesten Nu wordt op dit moment volledig gerund door vrijwilligers en de betrokkenheid van vele enthousiaste Ambassadeurs. Wij zijn een enthousiast klein team dat door Patricia Bolwerk wordt aangestuurd. Tijdens de evenementen maken wij gebruik van meerdere vrijwilligers maar deze oproepen vinden plaats per evenement. Wij ondersteunen ook vele journalisten en redacties met het maken van programma's, items en artikelen over pesten en online pesten en zijn ook zelf zeer regelmatig in de Landelijke Media te zien, zie het overzicht

Wij zijn continue actief om Stop Pesten Nu verder te professionaliseren volgens de lean-startup-methode. Met de Raad van Toezicht gaan wij nu op naar het volgende niveau voor Stichting Stop Pesten Nu. Er is heel veel bereikt in de afgelopen jaren en veel georganiseerd achter de schermen en nu gaan wij weer verder.

SPN wil groot worden door klein te blijven. Het kernteam voert de volgende werkzaamheden uit: fondsenwerving/marketing/communicatie/evenementen, website, begeleiden onderzoeken en stagiaires, secretariaat, informatie & services, vrijwilligerscoördinatie en personeelszaken, financiële administratie, overige administratie. Veel werkzaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd door vrijwilligers, zodat SPN in staat is met een klein personeelsbestand de bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. Uiteraard wordt regelmatig de afweging gemaakt of bepaalde werkzaamheden nog door vrijwilligers gedaan kunnen worden of naar kantoor gehaald moeten worden. Het belangrijkste is hierbij of de SPN-werkwijze gewaarborgd wordt.

SPN kan klein blijven door sommige werkzaamheden en projecten uit te besteden. Dat geeft een grote flexibiliteit en maakt het mogelijk de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Daarbij wordt altijd goed afgewogen of een partner bij SPN past. Wij hebben een groot netwerk van bedrijven. Onze partners sponsoren vaak een deel van de werkzaamheden, of bieden het aan tegen kostprijs. Veelal zetten medewerkers van bedrijven zich belangeloos in, dus als vrijwilliger. Daardoor is de betrokkenheid groot en kunnen wij het Stop Pesten Nu-DNA en de kwaliteit vasthouden.

 

Onze doorlooptijden zijn wellicht langer dan u gewend bent maar dit komt doordat wij volledig met vrijwilligers werken die zich slechts een beperkt aantal uur per week kunnen inzetten voor ons. Hierdoor zijn onze doorlooptijden langer, maar dit maakt ons niet minder enthousiast! Wij merken dat onze projecten iedere keer weer met veel passie, betrokkenheid en inzet worden neergezet. Wij ontvangen ook regelmatig bedrijven/sponsoracties die ons werk zien, in ons geloven en ons een zeer warm hart toedragen. Dit kan in de vorm van sponsoring of ondersteuning (zie sponsoring of doneren). Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor! 

 

 

BOLWERKen en Stop Pesten Nu Opleiding & Training
KVK 51298643
Vestigingsnr. 000021353352

Website www.bolwerken.com

Alle door Patricia Bolwerk ontwikkelde cursussen gericht op het aanpakken van pesten en online pesten zal zij niet langer via de Stichting aanbieden maar via BOLWERKen. Hier verzorgt zij alle trainingen, materialen, cursussen en opleidingen over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) . 

Sinds 2021 heeft Stichting Stop Pesten Nu alle opleidingen en trainingen toevertrouwd aan BOLWERKen. Het goede nieuws is dat alle opbrengsten van de Stop Pesten Nu Opleiding & Trainingen (gefaciliteerd door BOLWERKen) voor de volle 100% ten goede komen aan Stichting Stop Pesten Nu. Met jouw deelname draag jij dus rechtstreeks bij aan ons belangrijke werk en hiermee help je ons om een blijvende positieve impact te creëren in de strijd tegen pesten.