Ouderenmishandeling | Stop Pesten NU

084-8340086

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is ‘het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijk en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.’ Dat is een hele mond vol. Het is de officiële definitie.

Tip! Boekje ... Praten helpt! Het verhaal van ouderenmishandeling

In dit boekje leest u feiten en waargebeurde verhalen over ouderenmishandeling. Dit boekje is onderdeel van het actieplan 'Ouderen in veilige handen' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Eigenlijk staat er dat we van ouderenmishandeling spreken als:

 • het slachtoffer 65 jaar of ouder is er tussen de pleger en de oudere een langdurige zorgrelatie bestaat.
 • Die relatie kan persoonlijk of professioneel zijn.
 • de pleger iets doet wat slecht is voor de oudere, of juist iets niet doet.
 • De schade kan
  • lichamelijk
  • psychisch
  • materieel zijn.
  • Of een combinatie daarvan.
 • de oudere geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van de pleger.

Veilig Thuis

Wilt u advies of hulp?

Bel gratis met Veilig Thuis: 0800-2000 Veilig Thuis is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar of https://veiligthuis.nl

Kijk ook op www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis

 

Signalen van ouderenmishandeling

Signalen die op ouderenmishandeling kunnen wijzen, zijn bijvoorbeeld:

 • zichtbaar letsel;
 • overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking;
 • onsamenhangende verklaringen over verwondingen;
 • depressies of onverklaarbare angst;
 • schichtig of teruggetrokken gedrag;
 • onverklaarbare uitgaven;
 • onbetaalde rekeningen en aanmaningen;
 • lege koelkast.

Tip! Wat kan ik als vrijwilliger doen bij vermoeden van Oudermishandelin

Hoe herken ik ouderenmishandeling?

Als een ouder iemand blauwe plekken heeft, kan dat komen door mishandeling. Maar ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook bijvoorbeeld financiële uitbuiting valt eronder. En dat kunt u niet direct zien.

Vormen van ouderenmishandeling

 • Ouderenmishandeling is niet alleen fysiek (slaan, schoppen) of psychisch (bijvoorbeeld uitschelden of isoleren). Onder ouderenmishandeling valt ook:
 • Financiële uitbuiting: Denk aan diefstal, veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken.
 • Verwaarlozing: Geen lichamelijke of psychische zorg of voeding geven.
 • Seksueel misbruik: Hier gaat het om ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere.