Pestcast Plagen & Pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Pestcast Plagen & Pesten

in deze Pestcast (podcast) worden zeer uiteenlopende vragen gesteld aan Patricia Bolwerk (Oprichter & Directeur Stichting Stop Pesten Nu) over Pesten op de Werkvloer. Het interview start op 3:50. 

Over Stop Pesten Nu

  • Wat doen jullie allemaal precies?
  • Wat doen jullie specifiek tegen Pesten op de Werkvloer?

Over Pesten op het Werk:​

  • Wat werkt wel bij de aanpak van Pesten op het werk?
  • Waarom neigt de mens toch altijd zo naar pesten op elke leeftijd?
  • Wanneer is er nu sprake van pesten en wanneer van plagen?
  • Wat kan de omgeving doen als je bijvoorbeeld ziet dat een collega gepest wordt?
  • Afsluitende vraag: Wat zijn de 3 belangrijkste tips voor Pesten op het Werk