Is pesten een misdrijf? Wat zegt het Wetboek van Strafrecht | Stop Pesten NU

084-8340086

Is pesten een misdrijf? Wat zegt het Wetboek van Strafrecht

Fysiek geweld verdient direct sancties en een straf daarmee mag en kan niet gewacht worden om het te behandelen via een pestprotocol want dit is een misdrijf. Misdrijven zijn bijvoorbeeld diefstal, mishandeling en vernieling. Bij een mishandeling wordt door de dader geweld gebruikt tegen een ander persoon of meerdere personen.

Het slachtoffer kan hiervan aangifte doen en het Openbaar Ministerie kan besluiten de dader te vervolgen. Mishandeling is het opzettelijk toebrengen van verwondingen of pijn of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht. Wanneer uw handeling erop gericht is geweest om iemand zwaar lichamelijk letsel toe te brengen dan spreekt men over zware mishandeling.

Mishandeling - Wetboek van Strafrecht

Mishandeling is strafbaar gesteld in artikel 300 Wetboek van Strafrecht. Mishandeling is het opzettelijk toebrengen van verwondingen of pijn of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht. Wanneer uw handeling erop gericht is geweest om iemand zwaar lichamelijk letsel toe te brengen dan spreekt men over zware mishandeling. 

Het verschil tussen letsel en zwaar lichamelijk letsel hangt af van de algemeen geldende genezingsduur. Het zwaarst bestraft wordt mishandeling met voorbedachte rade met de dood tot gevolg.

Straffen mishandeling

Op basis van artikel 300 Wetboek van Strafrecht kan de rechter bij veroordeling de volgende straffen opleggen: 

Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie;
Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie (zware mishandeling);
Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie;
Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid;
Poging tot mishandeling is niet strafbaar. 

Er zijn ook enkele factoren die strafverzwarend kunnen werken zoals mishandeling van vader, moeder, kind, echtgenoot, levensgezel of ambtenaar in dienst. 

Slachtoffer

Wanneer u slachtoffer bent geworden van (zware) mishandeling is het raadzaam om direct naar de politie te gaan. Natuurlijk om aangifte te doen maar ook voor het vaststellen en vastleggen van het letsel. 

Als de zaak voor de rechter komt is het mogelijk dat u zich als benadeelde partij in de strafzaak voegt. Op die manier mag u tijdens de zitting spreken en vertellen wat het misdrijf met u gedaan heeft. Ook kunt u vaak schadevergoeding krijgen van de dader. Medische kosten of schade aan goederen kunt u vergoed krijgen. Een LS Advocaat kan u adviseren en bijstaan gedurende de strafprocedure.

 

Lees meer en tevens Bron