Pesten in kaart brengen in de klas | Stop Pesten NU

084-8340086

Pesten in kaart brengen in de klas

Met een Sociaal Netwerkadvies van de Rijksuniversiteit Groningen ontstaat helder inzicht in de sociale structuur van een schoolklas. Leerlingen vullen online een aantrekkelijk vormgegeven vragenlijst in en leerkrachten ontvangen binnen een paar dagen een rapport. Hiermee wordt onder meer duidelijk of er pestproblemen in de klas zijn, welke leerlingen goed in de groep liggen en welke niet, wie de leiders van de klas zijn en wat kwetsbare kinderen zijn. Met het sociaal netwerkadvies is dat de aandacht niet valt op specifieke leerlingen, maar dat de focus ligt op het functioneren van de hele groep.

Het netwerkadvies gaat er van uit dat iedereen in de groep een bepaalde rol heeft. Het unieke aan het instrument is dat het de sociale context analyseert. Het is onder meer toegespitst op de rollen die leerlingen in groepsprocessen (zoals pesten) binnen schoolklassen kunnen hebben: het gaat niet alleen om pesters en slachtoffers, maar bijvoorbeeld ook om meelopers, verdedigers, of buitenstaandersPesters en slachtoffers zijn soms gemakkelijk te identificeren doordat ze openlijk agressief zijn of juist door de hele klas worden genegeerd en buitengesloten. Het komt echter veel vaker voor dat pesters strategisch te werk gaan en het pesten helemaal niet zo gemakkelijk te observeren is. Zulke pesters pesten op die momenten dat niemand het ziet en ze zijn ingebed in een netwerk waarin ze ondersteund worden door klasgenoten. Juist doordat pesters vaak status krijgen van klasgenoten staan ze veel sterker dan hun slachtoffers. Voor leerkrachten kan het moeilijk zijn om dit sociale netwerk te ontrafelen, zeker als steun en status voor de pesters van verscheidene leerlingen komt en die wisselend –soms wel, soms niet– gegeven wordt. Het is dus lang niet altijd zichtbaar wie gepest wordt, door wie, hoe vaak en waar dit gebeurt, en welke leerlingen hierbij een rol spelen.

Om de rol van alle leerlingen in het groepsproces te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van sociale netwerkanalyse. Door aan alle leerlingen in een klas vragen te stellen over met wie ze bijvoorbeeld omgaan of door wie ze worden gepest, wordt in beeld gebracht welke groepjes er bestaan, wie elkaar mogen of juist niet en wie kwetsbare leerlingen zijn. Dit biedt een voor de groep specifiek beeld van de aard en omvang van groepsproblematiek.

De kosten voor dit product is +/- Eur 200,= per klas (voor exacte tarieven klik op onderstaande link).

Lees verder en tevens bron