Pesten op het Werk | Wie pesten er?

Pesten op het Werk | Wie pesten er?

Iedereen kan anderen pesten. Volgens onderzoek uit 2017 van het Workplace Bullying Institute:

 • Ongeveer 70 procent van de pestkoppen is man en ongeveer 30 procent is vrouw.
 • Zowel mannelijke als vrouwelijke pestkoppen richten zich vaker op vrouwen.
 • Eenenzestig procent van het pesten komt van bazen of supervisors. Drieëndertig procent is afkomstig van collega's. De resterende 6 procent doet zich voor wanneer mensen met een lager arbeidsniveau hun supervisors of anderen boven hen pesten.
 • Beschermde groepen worden vaker gepest. Slechts 19 procent van de gepeste mensen was blank.
   

1. Pesten door managers

Kan machtsmisbruik inhouden waaronder negatieve prestatiebeoordelingen die niet gerechtvaardigd zijn, schreeuwen of dreigen met ontslag of degradatie, of het weigeren van verlof of overplaatsing naar een andere afdeling.

2. Mensen die op hetzelfde niveau werken

Pesten vaak door roddels, werksabotage of kritiek. Pesten kan voorkomen tussen mensen die nauw samenwerken, maar het komt ook voor tussen afdelingen.

3. Mensen die op verschillende afdelingen werken

Zijn meer geneigd om te pesten via e-mail of door geruchten te verspreiden.

4. Werknemers met een lagere functie

Kunnen degenen die boven hen werken pesten. Iemand kan bijvoorbeeld:

 • blijk geven van voortdurend gebrek aan respect voor hun manager
 • weigeren taken uit te voeren
 • verspreid geruchten over de manager
 • dingen doen om hun manager incompetent te laten lijken

Volgens onderzoek uit 2014 van het Workplace Bullying Institute geloofden mensen dat het doelwit van pesten eerder vriendelijk, medelevend, coöperatief en aangenaam was.

Pesten kan vaker voorkomen in werkomgevingen die:

 • stressvol zijn of vaak veranderen
 • zware werkdruk hebben
 • onduidelijk beleid hebben over het gedrag van werknemers
 • slechte communicatie en relaties met werknemers hebben
 • meer werknemers hebben die zich vervelen of zich zorgen maken over werkzekerheid

 

 

Bron