Pesten stoppen & oplossen | Kinderen | Jongeren | Stop Pesten Nu

084-8340086

Pesten stoppen & oplossen | Kinderen | Jongeren | Voor leerlingen

Pesten is niet iets dat alleen in films en boeken gebeurd. Het is een serieus probleem dat veel kinderen dagelijks tegen komen en dat gevaarlijk kan worden als het niet gestopt wordt. Leer hoe je pesten een halt toeroept door onmiddellijk actie te ondernemen, te weten waar je voor hulp terecht kunt en een goed voorbeeld te zijn voor anderen.

Pesten stoppen, Methode 1: Onderneem meteen actie

 1. Kijk de pester recht in de ogen en zeg hem of haar te stoppen. Als een pester je plaagt op een manier die je niet leuk vindt, je uitscheldt of lichamelijk bedreigt, is oogcontact en een rustige en duidelijke 'nee' de juiste manier om de situatie te overwinnen. Vertel de pester dat je het niet eens bent met de manier waarop hij jou behandelt en maak duidelijk dat dit meteen moet stoppen.
  • Als het lukt, probeer er dan om te lachen om de situatie minder beladen te maken. Pestkoppen proberen meestal indruk te maken op hun slachtoffer, dus als je deze persoon kunt laten merken dat je huid daar te dik voor is, geeft hij/zij misschien op en laat je met rust.
  • Verhef je stem niet als je de pestkop tot de orde roept. Dit kan de pestkop er toe brengen je nog meer te treiteren om een heftigere reactie uit te lokken.
   
 2. Voorkom dat de situatie escaleert. Als je de pestkop uitscheldt of een gevecht uitlokt, maak je de situatie alleen maar erger. Schreeuw niet en daag niet uit tot lichamelijk geweld. De pester zal waarschijnlijk reageren door nog erger te gaan pesten en je loopt het risico om evenveel in de problemen te komen als hem/haar omdat je een aandeel in de situatie krijgt.
   
 3. Weet wanneer je weg moet lopen. Als de situatie bedreigend of gevaarlijk wordt, maak dan dat je weg komt. Draai je om en loop weg van de pestkop. Op een bepaald punt is hij/zij niet meer voor rede vatbaar.
  • Als je je zorgen maakt om je veiligheid, ga dan naar je mentor of een vertrouwenspersoon en vraag om hulp.
  • Vermijd verder contact met de pester als je stappen hebt ondernomen om het pesten te stoppen.
   
 4. Reageer niet op cyberpesten. Als je door iemand wordt gepest via sms, Facebook, je website, e-mails of een andere online manier, antwoord dan niet. Provoceren werkt alleen maar averechts in een situatie waarin de pester anoniem is. In plaats van de pestkop te beantwoorden, kun je de volgende maatregelen nemen:
  • Bewaar het bewijsmateriaal. Verwijder dreigmailtjes, berichtjes of sms'jes niet. Je zou ze nodig kunnen hebben als de situatie erger wordt.
  • Blokkeer de pester. Als je weet wie er achter zit, blokkeer de persoon dan op je Facebook, verwijder hem/haar uit je telefoonboek en blokkeer de correspondentie waar mogelijk. Dit is vaak genoeg om de pester te stoppen. Als de persoon anoniem is, markeer het e-mailadres dan als spam.
  • Pas je accountgegevens aan om het moeilijker te maken jou online te vinden. Gebruik een nieuwe profielnaam of verhoog de veiligheidsinstellingen van je social media accounts.
   

Pesten stoppen, Methode 2: Krijg hulp van buitenaf

 1. Wacht niet te lang. Als het pesten zover gaat dat je niet meer naar school durft, 's nachts niet kunt slapen of het je leven op een andere manier negatief beïnvloedt, zoek dan hulp bij een volwassene die je vertrouwt.
   
 2. Praat met de leidinggevenden op je school. Aangezien pesten overal voorkomt, heeft vrijwel elke school een anti-pestprotocol. Praat met je mentor of afdelingsleider om ervoor te zorgen dat het pesten zo snel mogelijk stopt. Er zullen stappen worden ondernomen om de pester te straffen of hulp aan te bieden om de situatie te beëindigen.
  • Bedenk je dat andere kinderen op jouw school hetzelfde probleem hebben en dat een pestprotocol en de bijbehorende regels er zijn om jou te helpen.
  • Als je een ouder bent, maak dan een afspraak met de mentor of afdelingsleider op school in plaats van te proberen het alleen op te lossen.
   
 3. Rapporteer cyberpesten aan je provider. Deze vorm van pesten is al zover verbreidt, dat de meeste providers speciale maatregelen treffen om misbruik te voorkomen. Neem contact op met je provider om ervoor te zorgen dat deze persoon geblokkeerd wordt en geen contact meer met je kan leggen. Het kan zijn dat je daarvoor telefoon- of e-mailgegevens moet doorgeven. Zie ook: hulp nodig bij cyberpesten
   
 4. Onderneem gerechtelijke stappen. Langdurig pesten dat fysieke of mentale klachten veroorzaakt, kan een reden zijn om gerechtelijke stappen te ondernemen. Als de maatregels die door school en de ouders van de pester genomen zijn niet helpen, kan het verstandig zijn een advocaat in te schakelen.
   
 5. Bel de lokale politie. Bepaalde vormen van pesten kunnen erg gevaarlijk zijn en soms zelfs als misdrijf worden gezien. Als de pester die jou lastigvalt zulke misdaden begaat, schakel dan de lokale politie in.
  • Lichamelijk geweld. Pesten kan tot lichamelijk geweld leiden. Als je bang bent dat je gezondheid of leven in gevaar is, bel dan de politie.
  • Stalken en intimideren. Als iemand zich aan jou opdringt of je intimideert, is dat een misdrijf.
  • Doodbedreigingen of geweldsbedreigingen.
  • Het verspreiden van vernederende foto's (waaronder ook seksueel getinte foto's en video's vallen) zonder jouw toestemming.
  • Haat gerelateerde acties of bedreigingen.

  Pesten stoppen: Methode 3, Geef het goede voorbeeld

 1. Zorg ervoor dat je pestgedrag op je eigen school geen kans geeft. Denk na over de manier waarop jij je klasgenoten behandelt. Is er iemand die je pest, zelfs als het niet zo bedoeld was? Iedereen gebruikt wel eens wat heftige woorden, maar als dat telkens tegen dezelfde persoon is, stop er dan mee, ook als dat wat je doet door jou niet als pesten wordt gezien. Maak er je levenstijl van om aardig te zijn tegen mensen, ook als je ze niet heel erg mag.
  • Plaag niemand tot ze jou en je gevoel voor humor goed genoeg kennen.
  • Verspreid geen roddels of geruchten over mensen: dat is een vorm van pesten.
  • Sluit iemand niet opzettelijk buiten. Negeer nooit bewust.
  • Verspreid nooit foto's of informatie over iemand anders via het internet zonder zijn/haar toestemming.
   
 2. Kom voor mensen op. Als je ziet dat iemand op jouw school gepest wordt, kom dan voor die persoon op. Er niet aan mee doen is niet voldoende. Kom actief voor het slachtoffer op om het pesten te stoppen. Je kunt ingrijpen door met de pester te praten als je je daar zeker genoeg voor voelt of door aan je mentor of afdelingsleider te vertellen wat je hebt gezien.
  • Als je vrienden over iemand roddelen, maak dan duidelijk dat je daar niet aan mee wilt doen.
  • Als je deel uitmaakt van een groep die iemand buitensluit, laat de andere leden van je groep dan weten dat je daar niet achter staat en dat je vindt dat iedereen erbij mag horen.
  • Als je het gevoel hebt dat iemand het pispaaltje is en je bang bent voor zijn veiligheid, vertel het dan aan je mentor of afdelingsleider.
   
 3. Verspreid de opvatting dat pesten moet stoppen. Veel scholen hebben een anti-pestprotocol dat ervoor moet zorgen dat de school veilig en sfeervol blijft. Doe hieraan mee om je stem tegen pesten te laten horen

Pesten stoppen, Tips:

 • Zorg dat je gehoord wordt. Kijk niet alleen toe, maar doe iets.
 • Denk eraan dat het NIET JOUW FOUT IS als je gepest wordt.
 • Zoek een lotgenoten groep als je gepest wordt of bent. Ze zijn zelfs online te vinden als je er niet persoonlijk voor uit durft te komen. Als je online hulp zoekt, geef dan nooit persoonlijke informatie zoals je telefoonnummer, adres of echte naam.
 • Verlaag je nooit tot het niveau van de pester.
 • Leg je hand op je heupen, draai je om en loop weg. Laat de pestkoppen weten dat je hierboven staat.
 • Wees niet bang om voor jezelf of een ander op te komen. Jij hebt in elk geval de moed!
 • Laat het niet merken als je onzeker bent, omdat de pester daar lol om zal hebben en je alleen maar meer te pakken zal nemen.
 • Voorkom dat je jezelf afsluit voor anderen. Sluit vriendschap.
 • Heb vertrouwen. Je zult meer mensen aantrekken en pestkoppen zullen je niet snel als slachtoffer kiezen als je zelfvertrouwen uitstraalt.

Waarschuwingen

 • Rapporteer noodgevallen die een bedreiging vormen voor de gezondheid, het leven of de eigendommen van iemand die gepest wordt als er directe tussenkomst van ervaren volwassenen nodig is. Bel 1-1-2. Rapporteer misdaden die geen direct gevaar opleveren aan een leraar, directeur, verpleegster, decaan of je ouders en laat ze je helpen om het bij de politie aan te geven.
 • Rapporteer iedere misdaad zolang dat veilig voor je is, maar bedenk dat het niet gemakkelijk is om het hele proces te ondergaan. Veel politieagenten, ouders, leraren etc. vinden het doorgeven van / klikken over schoolse zaken niet goed en je zult naar ze moeten luisteren. Wees altijd eerlijk als je rapporteert aan volwassenen. Het is de beste manier om een vertrouwensband met ze op te bouwen.
 • Als je aan een volwassene rapporteert, vergeet dan niet ook je eigen zelfverdedigingsacties te vermelden, zodat ze van een eerlijk verhaal op de hoogte zijn en ze niet in een later stadium denken dat je halve waarheden hebt verteld.
 • Realiseer je dat het een misdaad is als iemand je ongewenst en opzettelijk aanraakt, zelfs als het door een kind gedaan wordt, en dat je dit moet melden aan een volwassene die je vertrouwt, tenzij het zo'n nietszeggende situatie is dat je er geen waarde aan hecht.
 • Wees op de hoogte van manier om jezelf te verdedigen, maar realiseer je ook de grenzen ervan. Zelfverdediging beschermt je tegen het kwade. Soms is het lichamelijk, soms gaat het om het ontlopen van een probleem op een andere manier. Het doel ervan is om jezelf te beschermen tegen fysiek geweld. Zelfverdediging kan je soms strafbaar maken (van jou een crimineel maken, wat betekent dat je voor de rechter komt). Je moet zelf bepalen of je de misdaad wel of niet meldt als je zelfverdediging hebt gebruikt.

 

Bij het verschil tussen pesten en plagen hebben we het voorbeeld van de grote voeten genoemd en hoe jouw reactie hierop kan zijn. Wat nou als je dit ook niet durft te doen? Je bent iemand die zich dan het liefst terugtrekt en zo min mogelijk wil opvallen. Maar je zit er wel mee. 

Op school kun je dan rustig naar je juffrouw, meester, leerkracht of mentor gaan en wacht hier niet te lang mee! Wil je niet dat andere kinderen of de pester(s) dit merken/merkt, wacht dan op een rustig moment. Bijvoorbeeld tijdens het inloopkwartier of tijdens de middagpauze, bespreek het in een vrij uur of maak een afspraak met je mentor door een mail te sturen waarin je alvast wat uitlegt. 

En natuurlijk, als het kan: vertel het thuis! Jouw ouders zullen jou ondersteunen en advies geven. Onthoud: als jij eenmaal die (moedige) stap hebt genomen, pakt niemand jou dat meer af! Jij laat zien dat je beter bent dan jouw pester omdat jij de situatie probeert op te lossen en te stoppen.

Animatie video Stop Pesten Nu voor 12-jarigen gemaakt door Studenten Damon en Meggy van Roc Rivor

 

Heb jij wel eens met pesten te maken gehad? 

Je bent niet de enige. 

Sterker nog, dit geldt voor bijna iedereen. Pesten staat al jaren in de top vijf van meest besproken onderwerpen bij De Kindertelefoon. Anderen vragen zich bijvoorbeeld af: Hoe zorg ik ervoor dat ik minder word gepest in de klas of via social? Wat moet ik doen als een vriend(in) wordt gepest? Waarom pest ik zelf? Of... wat moet ik doen als ik word buitengesloten?

Een ander wordt gepest

Wil je wel wat tegen het pesten doen, maar weet je niet wat? Of ben je misschien bang dat je zelf ook gepest wordt als je er iets van zegt? Het is belangrijk dat je wat doet. En als je het niet alleen durft, doe je het gewoon samen met een klasgenoot. Als niemand iets zegt, denkt de pester dat iedereen het goed vindt wat hij of zij doet.

Hoe kun je elkaar helpen?

 • Zeg ‘hoi’ tegen elkaar.
 • Wees aardig tegen degene die gepest wordt. Fiets of loop met elkaar mee, of vraag hem of haar mee te doen in een groepje.
 • Lach niet (mee) om stomme grappen.
 • Doe zelf nooit mee met het pesten.
 • Zeg tegen de pestkoppen dat ze moeten ophouden.
 • Vertel het aan je meester of juf.
 • Spreek in de klas af dat er niet wordt gepest.

De kleine dingetjes die jij doet, kunnen je klasgenoot heel erg helpen. Samen sta je sterk!

Snelle - Reünie (prod. Donda Nisha)

 

Bij wie kan ik terecht?

Er is altijd iemand bij wie je terecht kan voor hulp als je wordt gepest. Maar dan moet je het wel eerst vertellen. Kies een volwassene die jij vertrouwt en met wie je durft te praten.

Familie of bekenden

Je kunt bijvoorbeeld terecht bij je vader of moeder, de moeder of vader van een vriend of vriendin, een buurvrouw, een oom of tante. Het kan gebeuren dat er helemaal niks verandert na het gesprek. Probeer het later dan nog eens of neem iemand anders in vertrouwen.

School

Op school kun je altijd je verhaal kwijt bij je juf, meester of iemand anders die jij vertrouwt. Wist je dat er op elke school iemand moet zijn bij wie je terecht kunt als je gepest wordt? Meestal heet zo iemand ‘vertrouwenspersoon’ of ‘aanspreekpunt pesten’. Weet je niet wie dat is? Kijk dan op website van school of vraag het aan iemand.

Ik pest zelf

Misschien is het begonnen met een grapje waar de hele klas om moest lachen. Dat voelde zo goed, dat je met het grapje bent doorgegaan. Maar is het ook echt leuk? Kijk eens goed naar de kinderen die je plaagt. Lachen ze mee, of kijken ze sip?

Tips om geen pester te worden of te blijven

 • Blijf aardig. Misschien denk je dat iemand je niet aardig vindt, maar is dat ook zo? Vraag eerst wat die ander bedoelde, voordat je zelf onaardig doet.
 • Wees niet bang dat je zelf gepest wordt. Als jij aardig doet tegen anderen, doen anderen ook aardig tegen jou.
 • Probeer niet de baas te spelen. Let niet zoveel op een ander, maar doe je eigen dingen.
 • Word geen internetpester. Die gekke foto van iemand op internet zetten. Of onaardige dingen schrijven. Doe geen dingen waar je later spijt van krijgt! Zou jij het leuk vinden als het jou zou overkomen? En een foto of bericht is niet zo snel verwijderd van het internet.

Pesten is niet stoer!

Pest je omdat het stoer staat? Probeer dan op een andere manier stoer te zijn! Bijvoorbeeld door heel goed te kunnen voetballen of dansen of door leuke dingen met vrienden of vriendinnen te doen.

Ik word gepest

Wat vervelend dat je wordt gepest! Dat wil niemand. Het is goed te om te weten dat het pesten kan stoppen en dat jij ook zélf iets tegen het pesten kunt doen. Bekijk de tips in het filmpje.

Wat kan je doen al je gepest wordt? Tips van Kies Kleur tegen Pesten (België)

1. Zorg dat je niet alleen bent.

 • Met één of meer mensen om je heen houd je pesters makkelijker op afstand.
 • Zorg ervoor dat je terecht komt in een leuke groep waar je jezelf kan zijn.
 • Lukt het bv. niet op school, dan lukt het misschien wel op de sportclub, in de jeugdbeweging, bij je gameploegje…

2. Voel je niet schuldig, het is NOOIT jouw schuld als je gepest wordt

 • Zelfs al bekruipt je dat gevoel, toch mag je je niet neerleggen bij wat je overkomt.
 • Jij moet je niet schamen of verontschuldigen voor de pesterijen.
 • Het zijn de pesters die in de fout gaan en hun houding moeten aanpassen.

3. Schrijf op wat je voelt.

 • Het lucht soms op om je ervaringen te noteren in een dagboek.
 • Zo kan je je gedachten en gevoelens ordenen en krijg je een beter inzicht in wat er gebeurt.

4. Neem iemand in vertrouwen en zoek steun.

 • Blijf niet met je probleem zitten.
 • Zoek iemand die je kan vertrouwen, die echt wil luisteren: een vertrouwenspersoon of bijvoorbeeld tm 18 jaar De Kindertelefoon.  
 • Heb de moed om te praten over wat je raakt. Zoek een rustig moment om het te vertellen.
 • Zeg duidelijk dat je niet wil dat hij/zij meteen iets onderneemt.
 • Vraag vooral om te luisteren en mee na te denken over een volgende stap om het pesten te doen stoppen.

5. Kom op voor jezelf.

Opkomen voor jezelf is niet altijd gemakkelijk maar het is wel iets dat je kan leren.

 • Je kan je bv. inschrijven voor een sociale vaardigheidstraining. Hier leer je o.a. trucjes om contact te leggen, vrienden te maken of duidelijk te maken dat je iets niet wil.

►  Vaak wegen angst en groepsdruk zwaar door… Je wil vooral zelf geen slachtoffer worden....

►  Niks doen of laten gebeuren, betekent dat je stilzwijgend akkoord gaat met wat er gebeurt.

► Als je niks doet, voelen slachtoffers zich totaal verlaten. 

► Pesten verziekt de hele sfeer, ook omstanders worden er door geraakt.

6. Wat kan je doen?

 1. Maak heel duidelijk dat je het pestgedrag niet leuk vindt… en niet goedkeurt. Zoek enkele leeftijdsgenoten die hetzelfde denken en stap samen naar de pesters.
 2. Ga met het slachtoffer in gesprek… en laat weten dat je niet instemt met wat er gebeurt. Vertel hem/haar dat hij/zij er niet alleen voor staat. Steun hem of haar.
 3. Zoek een volwassene in je omgeving die je vertrouwt… en vertel rustig wat er aan de hand is. Hulp vragen is echt niet hetzelfde als klikken! Snel reageren kan ervoor zorgen dat het pesten stopt. Je neemt verantwoordelijkheid en daar mag je fier op zijn!

Bron Kies Kleur tegen Pesten

 

 

 

Je bent niet de enig

Sterker nog, dit geldt voor bijna iedereen. Pesten staat al jaren in de top vijf van meest besproken onderwerpen bij De Kindertelefoon. Anderen vragen zich bijvoorbeeld af: Hoe zorg ik ervoor dat ik minder word gepest in de klas of via social? Wat moet ik doen als een vriend(in) wordt gepest? Waarom pest ik zelf? Of... wat moet ik doen als ik word buitengesloten?