Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob | Stop Pesten NU

084-8340086

Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob

Pestprotocol op school

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Een pestprotocol  kan een onderdeel van dit plan zijn.  De school vermeldt in het pestprotocol:

  • hoe de school pestgedrag signaleert;
  • welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken.

In het pestprotocol staat ook wie de vertrouwenspersoon is, hoe de klachtenregeling werkt en waar u de onafhankelijke klachtencommissie kunt vinden.

Ouders kunnen het veiligheidsplan en het pestprotocol opvragen bij het schoolbestuur. Sommige scholen hebben een apart protocol voor cyberpesten (digitaal pesten op bijvoorbeeld sociale media).

Bron: Algemene Onderwijsbond

 
Categorie downloadcentrum: