Plagen en Pesten | Kinderen | Jongeren | Voor leerlingen

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Plagen en Pesten | Kinderen | Jongeren | Voor leerlingen

Pesten is geen grapje!

Er is een groot verschil tussen plagen en pesten.

Plagen en Pesten Ziva

Plagen

Wanneer kinderen grapjes met elkaar uithalen die niet kwetsend bedoeld zijn spreken we van plagen.

Dit kan je herkennen aan:  

 • Bij plagen is niemand de baas
 • Plagen gebeurt onder vriendjes die elkaar niet echt pijn willen doen
 • Ieder om de beurt plaagt de ander wel eens
 • Plagen is nooit gemeen
 • Met plagen wordt nooit iemand verdrietig (als iemand wel verdrietig wordt dan is het pesten)
 • Niemand voelt zich bang of verdrietig
 • Wanneer iemand het plagen niet meer leuk vindt, kan die gewoon vragen om te stoppen

Pesten 

Wanneer één of meer kinderen een ander kind vaak en expres pijn doen, uitlachen, buitensluiten of op een andere manier lastigvallen spreken we van pesten.  

Dit kan je herkennen aan:  

 • De pester is duidelijk de baas
 • De pester is sterker (fysiek of emotioneel) of ouder
 • Andere kinderen kijken naar de pester op
 • Sommige kinderen zijn bang van de pester
 • De pester wil iemand anders pijn doen
 • De pester stopt niet na de eerste keer
 • Soms duurt het pesten weken of maanden lang
 • Het gepeste kind weet niet goed wat hij/zij kan doen
 • Het gepeste kind voelt zich alleen, verdrietig of bang
 • Soms werd de pester vroeger zelf gepest

Wanneer is een grapje geen grapje meer is

 • Als de ander aangeeft dat het niet leuk meer is en er wordt dan toch doorgegaan….Dat is geen plagen → maar gemeen gedrag → als het dan blijft doorgaan is het pesten.
 • Als er steeds hetzelfde geintje wordt uitgehaald. Of steeds weer hetzelfde grapje wordt gemaakt. Dat is geen plagen → maar gemeen gedrag → als het dan blijft doorgaan is het pesten.
 • Als je merkt dat de één de baas wordt over de ander. Er is dan sprake van een winnaar en een verliezer. Dit kan zich zowel op lichamelijk als geestelijk vlak afspelen. Dat heet is plagen → maar gemeen gedrag → als het dan blijft doorgaan is het pesten.
 • In tegenstelling tot bij plagen is er een situatie ontstaan waarbij de gepeste vaak niet meer voor zichzelf kan opkomen. Ook kan het zijn dat iemand uit een groep wordt gestoten. Diegene die dat overkomt wordt dan buitengesloten. Dat is geen plagen → maar gemeen gedrag → als het dan blijft doorgaan is het pesten.

Pesterijen kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar zijnCartoon Stop Pesten Nu - pestkop

 • Pesten met woorden: roddelen, uitlachen, schelden, dreigen, leugens vertellen, kwetsende woorden gebruiken, voortdurend kritiek leveren…
 • Pesten door de andere lichamelijk pijn te doen: duwen, slaan, schoppen…
  subtiel pesten: imiteren, negeren, niet uitnodigen voor uitstapjes, afzonderen…
 • Pesten door zijn/haar spullen te beschadigen, weg te nemen, overhoop te halen…
 • Cyberpesten (online pesten) gaat nog een stap verder. En gebeurt door het verspreiden van haatmail via chat, mobiele telefoon, mail en sociale media.

Pesten gebeurt soms uit verveling  Cartoon Stop Pesten Nu

Pesters lijken stoer maar zijn meestal erg onzeker en bang. Hun agressieve gedrag is een bescherming tegen anderen en tegen (het kwetsbare in) zichzelf… 

Wie goed in zijn vel zit, pest niet …             

 • Om de eigen positie te versterken. 
 • Voor de fun. Of uit wraak.
 • Omdat ze zelf niet goed in hun vel zitten .
 • Voor het machtsgevoel.         
 • Om populair te zijn.
 • Omdat ze zelf slachtoffer zijn geweest.
 • Ze zijn op zoek naar erkenning en respect.
 • Pesters spelen graag de baas en zijn sneller brutaal.
 • Vanuit een slecht gevoel.
 • Pesters zijn niet sociaal vaardig. Ze blijven steken in hetzelfde negatieve gedrag.
 • In stressvolle of onzekere situaties kiezen pesters voor de aanval.
 • De pestkoppen bepalen wie het slachtoffer wordt, het hangt dus niet af van wie jij bent. 
 • Vaak kiezen ze iemand die in hun ogen zwakker staan en op een bepaalde manier zijn ze jaloer op je.
 • Mensen die er wat anders uit zien.              
 • Of wie zich onzeker gedraagt.
 • Meisjes en jongens die vaak alleen zijn of niet goed in de groep liggen.
 • Pestkoppen verdragen geen verschillen.

Maar niemand vraagt om gepest te worden!

Pesten doet gewoon zeer, hierdoor kan je last hebben van de volgende dingen

 • Je gaat je rot voelen.                                       
 • Eenzaam.
 • Onmachtig.                               
 • Hebt schuldgevoelens.
 • Soms ook lichamelijke klachten.                        
 • Of concentratieproblemen.
 • (Faal)angstig. 
 • Je verliest een deel van je zelfvertrouwen.                 
 • Een minderwaardigheidsgevoel. 
 • En in ernstige situaties soms zelfs zelfmoordneigingen. Als je dit soort gevoelens hebt NEEM DAN DIRECT contact op met 113 online!!! 'Je moet echt over deze gevoelens met iemand praten'. Bel met: 0900 -0113 (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar) of neem contact op in een chat: https://www.113.nl/​
 • Afhankelijk van de aard, duur, (on)begrip van de omgeving,… kunnen de gevolgen heel ernstig zijn.