Lesplan groep 5-6 (8-10 jaar) Opkomen voor iemand die wordt gepest | Stop Pesten NU

084-8340086

PO gr 5-6 Opkomen voor iemand die wordt gepest

Het verhaal

Er was eens een meisje genaamd Lisa. Lisa was een vrolijke en slimme meid, maar ze werd gepest op school door een groepje kinderen uit haar klas. Ze werd uitgelachen en buitengesloten, waardoor ze zich alleen en verdrietig voelde.

Op een dag zag Lisa's beste vriendin, Emma, wat er gebeurde. Ze zag hoe Lisa werd gepest en besloot om voor haar op te komen. Ze ging naar de pesters toe en zei: "Stop hiermee! Lisa is mijn vriendin en jullie mogen haar niet zo behandelen."

De pesters waren even stil en keken Emma aan. Maar toen ze zagen dat Emma serieus was, dropen ze af. Lisa keek Emma aan en glimlachte dankbaar. Ze wist nu dat ze niet alleen stond en dat er iemand voor haar opkwam.

Vanaf dat moment was Lisa niet meer alleen en had ze weer plezier op school. Emma bleef haar vriendin en samen konden ze alles aan. De pesters hadden geen macht meer over Lisa en stopten met pesten.

Moraal van het verhaal: Het is belangrijk om voor elkaar op te komen en aardig te zijn tegen elkaar. Als we voor elkaar opkomen, laten we zien dat pesten niet oké is en dat we er voor elkaar zijn.

Doel

Leerlingen leren hoe ze voor iemand kunnen opkomen die gepest wordt en waarom dit belangrijk is.

Materiaal

Een verhaal over pesten en opkomen voor iemand

 

Inzichtvragen en antwoorden

Stap 1: Inleiding (10 minuten)

 • Vertel de leerlingen dat jullie vandaag gaan praten over pesten en wat we kunnen doen als we zien dat iemand gepest wordt.
 • Vraag aan de leerlingen of ze weten wat pesten is en wat de gevolgen van pesten kunnen zijn. Bespreek kort de antwoorden.

Stap 2: Het verhaal (15 minuten)

 • Lees het verhaal voor over een jongen of meisje die gepest wordt op school.
 • Bespreek met de leerlingen wat er gebeurde in het verhaal. Vraag aan de leerlingen hoe de gepeste persoon zich voelde en hoe de pesters zich gedroegen.
 • Vraag aan de leerlingen wat ze zouden doen als ze zouden zien dat iemand gepest wordt.

Stap 3: Inzichtvragen (15 minuten)

Stel inzichtvragen aan de leerlingen om te kijken of ze hebben begrepen wat er is besproken. Hieronder staan enkele voorbeeldvragen:

 1. Wie werd er gepest in het verhaal?
   
 2. Wat gebeurde er toen Lisa's beste vriendin Emma zag wat er gebeurde?
   
 3. Wat zei Emma tegen de pesters?
   
 4. Hoe reageerden de pesters toen ze zagen dat Emma serieus was?
   
 5. Hoe voelde Lisa nadat Emma voor haar opkwam?
   
 6. Waarom was het belangrijk dat Emma voor Lisa opkwam?
   
 7. Wat was de moraal van het verhaal?
   
 8. Wat is pesten?
   
 9. Hoe kan je zien dat iemand gepest wordt?
   
 10. Waarom is het belangrijk om voor iemand op te komen die gepest wordt?
   

Stap 3: Antwoorden inzichtvragen 

 1. Lisa werd gepest door een groepje kinderen uit haar klas.
   
 2. Emma zag hoe Lisa werd gepest en besloot om voor haar op te komen.
   
 3. Emma zei tegen de pesters: "Stop hiermee! Lisa is mijn vriendin en jullie mogen haar niet zo behandelen."
   
 4. De pesters waren even stil en keken Emma aan. Maar toen ze zagen dat Emma serieus was, dropen ze af.
   
 5. Lisa voelde zich dankbaar en wist dat ze niet alleen stond.
   
 6. Het was belangrijk dat Emma voor Lisa opkwam omdat het liet zien dat pesten niet oké is en dat er altijd iemand is die voor je opkomt.
   
 7. De moraal van het verhaal is dat het belangrijk is om voor elkaar op te komen en aardig te zijn tegen elkaar, omdat dit laat zien dat pesten niet oké is en dat we er voor elkaar zijn.
   
 8. Pesten is wanneer iemand steeds gemeen doet tegen iemand anders. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals uitschelden, buitensluiten of fysiek geweld.
   
 9. Je kunt zien dat iemand gepest wordt doordat hij of zij zich anders gedraagt dan normaal, zoals teruggetrokken of verdrietig zijn.
   
 10. Het is belangrijk om voor iemand op te komen die gepest wordt, omdat diegene zich alleen en verdrietig kan voelen. Als we voor elkaar opkomen, laten we zien dat pesten niet oké is en dat we er voor elkaar zijn.

 

Stap 4: Afsluiting (5 minuten)

Bedank de leerlingen voor hun aandacht en geef aan dat het belangrijk is om voor elkaar op te komen en aardig te zijn tegen elkaar.

Opmerking: Deze les kan worden uitgebreid met een rollenspel waarin leerlingen oefenen met opkomen voor iemand die gepest wordt.