PO gr 6-8 VO brugklas Les Goed voor elkaar Week tegen Pesten

084-8340086

PO gr 6-8 + brugklas Les Goed voor elkaar Week tegen Pesten

Deze activiteit is gericht op het verkennen van wat 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' precies inhoudt en waarom het belangrijk is. Door met de klas te bespreken en in kleine groepjes voorbeelden te bedenken, krijgen leerlingen de kans om een dieper begrip te ontwikkelen en concrete situaties te verkennen waarin dit gedrag tot uiting komt.

Klassikale introductie

Begin de activiteit met een klassikale discussie over wat 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' precies betekent. Leg uit dat het verwijst naar het tonen van respect, begrip en ondersteuning naar elkaar toe. Bespreek waarom dit gedrag belangrijk is voor een positieve en harmonieuze klasgemeenschap.

Goedemorgen allemaal!

Voordat we beginnen met de les van vandaag, wil ik graag een speciaal onderwerp met jullie bespreken. Iedereen hier in de klas is een belangrijk lid van onze klasgemeenschap. Samen zorgen we ervoor dat deze plek veilig, uitnodigend en stimulerend is. Maar om dat te bereiken, is er iets heel specifieks nodig. En dat noemen we 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag'.

Wie kan er in zijn eigen woorden vertellen wat je denkt dat 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' betekent?

Verdeling in groepjes

Verdeel de klas in kleine groepjes van 3-4 leerlingen. Zorg ervoor dat de groepjes divers zijn, zodat verschillende ideeën en perspectieven worden vertegenwoordigd.

Brainstormen en voorbeelden bedenken

Geef de groepjes enkele minuten de tijd om in hun groepje voorbeelden te bedenken van 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag'. Moedig hen aan om concrete situaties te bedenken waarin dit gedrag tot uiting komt.

Voorbeelden van 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' kunnen zijn:

  • Een leerling die een medeleerling helpt met hun schoolwerk.
  • Iemand die luistert naar een klasgenoot die zich verdrietig voelt.
  • Een leerling die een ander complimenteert voor hun inzet of prestaties.
  • Samenwerken en elkaar ondersteunen tijdens groepsprojecten.
  • Iemand die een nieuwkomer verwelkomt en hen helpt zich thuis te voelen in de klas.

Klassikale bespreking

Vraag elk groepje om een woordvoerder aan te wijzen om de belangrijkste voorbeelden van 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' te delen met de rest van de klas. Maak een overzicht op het bord of een flip-over van de verschillende voorbeelden en bespreek deze klassikaal.

Tijdens de klassikale bespreking kunnen de leerlingen aanvullende suggesties geven en kunnen er open discussies plaatsvinden over het belang van 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' en hoe dit bijdraagt aan een positieve en ondersteunende klasgemeenschap.

Reflectie en samenvatting

Tijdens deze activiteit hebben we met de klas verkend wat 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' precies betekent en waarom het belangrijk is voor een positieve en harmonieuze klasgemeenschap. We hebben samen nagedacht over concrete voorbeelden van dit gedrag en hebben gezien hoe het bijdraagt aan respect, begrip en ondersteuning tussen leerlingen.

Door te brainstormen in kleine groepjes hebben de leerlingen verschillende situaties bedacht waarin 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' tot uiting kan komen. Dit varieerde van het helpen van medeleerlingen bij schoolwerk tot het tonen van empathie en ondersteuning tijdens moeilijke momenten.

Tijdens de klassikale bespreking hebben we de voorbeelden van de groepjes gedeeld en een overzicht gecreëerd van de verschillende vormen van 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag'. Het was inspirerend om te zien hoe de leerlingen actief meedachten en nieuwe perspectieven deelden.

Deze activiteit heeft geleid tot bewustwording bij de leerlingen over het belang van respect, begrip en ondersteuning in de klasgemeenschap. .