Case Sarah is 8 jaar ... over pesten voor groep 5 en 6 | Stop Pesten NU

PO groep 5 en 6 Case Sarah is 8 jaar ... over pesten

Case: Sarah is 8 jaar oud en zit in groep 4 op school. Sinds de laatste paar weken, merkt ze dat een paar kinderen uit haar klas haar niet zo aardig behandelen. Ze worden gemeen tegen haar en noemen haar namen. Ze hebben ook gezegd dat ze niet met haar willen spelen tijdens de pauzes. Sarah voelt zich hierdoor verdrietig en weet niet wat ze moet doen.

Vragen:

  1. Wat is er aan de hand met Sarah? 

  2. Wat zou Sarah kunnen doen? 

  3. Wat zouden de andere kinderen kunnen doen?

  4. Wat kan de school doen om te helpen? 

  5. Waarom is het belangrijk om pesten te stoppen? 

 

Antwoorden:

  1. Sarah wordt gepest door een paar kinderen uit haar klas. Ze worden gemeen tegen haar en noemen haar namen, wat haar verdrietig maakt.

  2. Sarah kan er met iemand over praten, zoals haar ouders, een leraar of een vriendin. Deze persoon kan haar helpen om het pesten te stoppen en haar steun geven.

  3. De andere kinderen kunnen Sarah helpen door aardig tegen haar te zijn en haar te laten zien dat ze bij de groep horen. Ze kunnen ook met de pestkoppen praten en zeggen dat pesten niet oké is.

  4. De school kan een anti-pestbeleid hebben en de kinderen leren hoe ze vriendelijk tegen elkaar kunnen zijn. Ze kunnen ook met de pestkoppen praten en duidelijk maken dat pesten niet getolereerd wordt op school.

  5. Het is belangrijk om pesten te stoppen omdat het iemand verdrietig en bang kan maken. Pesten kan ook leiden tot een laag zelfbeeld, angst en depressie bij het slachtoffer. Het kan ook invloed hebben op hun schoolprestaties en sociale leven. Niemand zou gepest mogen worden en daarom moeten we samenwerken om pesten te stoppen.