Toneelstuk groep 6, 7 en 8 Waarom pest een pester? | Stop Pesten NU

PO groep 6 tm 8 Les toneelstuk Waarom pest een pester met inzichtvragen

Personages: Pester (genaamd Max) - Slachtoffer (genaamd Lisa) - Bemiddelaar (genaamd Tom) - Klasgenoot (genaamd Emma)

 

Scène 1: Max zit aan zijn bureau en begint te lachen terwijl hij een bericht stuurt naar Lisa op zijn telefoon. Emma komt binnen.

Emma: "Wat ben je aan het doen, Max?"

Max: "Ik stuur een bericht naar Lisa om haar belachelijk te maken. Het is grappig."

Emma: "Dat is niet grappig. Het is pesten. Waarom doe je dat eigenlijk?"

Max: "Ik weet het niet. Het is gewoon leuk, denk ik."

 

Vragen voor de leerlingen

 1. Waarom denk je dat Max het leuk vindt om Lisa te pesten?
 2. Wat zijn de mogelijke redenen waarom mensen lachen als ze iemand pesten?
 3. Hoe reageert Emma op Max's actie? Vind je haar reactie gepast?

Voorbeeldantwoorden voor de leerkracht

 1. Mogelijk zoekt Max naar goedkeuring, wil hij zichzelf superieur voelen, of probeert hij af te leiden van zijn eigen onzekerheden.
 2. Mensen kunnen lachen uit ongemak, om te tonen dat ze dominant zijn, of omdat ze denken dat ze met hun gedrag kunnen wegkomen.
 3. Emma wijst Max op zijn gedrag en noemt het pesten. Haar reactie is gepast omdat ze probeert hem verantwoordelijk te houden voor zijn acties.

 

Scène 2: Tom komt binnen en ziet Max en Emma.

Tom: "Wat is er aan de hand?"

Emma: "Max is Lisa aan het pesten op zijn telefoon."

Tom: "Max, waarom doe je dat? Weet je hoeveel pijn het doet om gepest te worden?"

Max: "Ik weet het niet. Het is gewoon grappig."

Tom: "Maar het is niet grappig. Het is wreed en respectloos. Lisa verdient dit niet."

Vragen voor de leerlingen:

 1. Hoe probeert Tom Max te doen inzien dat zijn gedrag verkeerd is?
 2. Denk je dat Max zich bewust is van de gevolgen van zijn acties? Waarom wel/niet?
 3. Wat zou jij doen als je in Toms plaats was?

Voorbeeldantwoorden voor de leerkracht:

 1. Tom probeert Max te laten inzien hoe pijnlijk het kan zijn om gepest te worden en benadrukt dat het gedrag van Max wreed en respectloos is.
 2. Max lijkt zich niet volledig bewust te zijn van de impact van zijn gedrag, aangezien hij het blijft bestempelen als "grappig".
 3. Antwoorden kunnen variëren, maar de leerkracht kan benadrukken dat het belangrijk is om op te komen tegen pesten en om het slachtoffer te steunen.

 

Scène 3: Lisa komt binnen en ziet Max en Tom.

Lisa: "Wat is er aan de hand?"

Tom: "Max heeft je aan het pesten op zijn telefoon. We praten erover omdat het niet oké is."

Lisa: "Waarom pest je me, Max?"

Max: "Ik weet het niet. Het is gewoon leuk, denk ik."

Lisa: "Het is niet leuk. Het doet me pijn en het maakt me verdrietig. Waarom zou je me dat willen aandoen?"

Max: "Ik weet het niet. Het is gewoon iets wat ik doe."

Vragen voor de leerlingen:

 1. Hoe voelt Lisa zich door Max's pestgedrag?
 2. Waarom denk je dat Max zegt: "Het is gewoon iets wat ik doe"?
 3. Hoe zou je je voelen als je in Lisa's schoenen stond?

Voorbeeldantwoorden voor de leerkracht:

 1. Lisa voelt zich gekwetst, verdrietig en waarschijnlijk onveilig.
 2. Max's antwoord suggereert dat hij niet goed heeft nagedacht over zijn gedrag of dat hij het afdoet als een normale handeling zonder echte reden.
 3. Leerlingen zouden zich waarschijnlijk gekwetst, boos, verdrietig of geïsoleerd kunnen voelen.

 

Scène 4: Tom, Lisa en Emma praten samen terwijl Max in stilte toekijkt.

Tom: "Max, ik wil dat je nadenkt over wat je hebt gedaan en hoe het Lisa heeft beïnvloed. Het is belangrijk dat je stopt met pesten en verantwoordelijkheid neemt voor je acties."

Lisa: "Max, ik vraag je om te stoppen met pesten. Ik wil me veilig voelen en niet bang zijn dat ik weer gepest word."

Emma: "Max, we zijn je vrienden en we willen dat het goed gaat met je. Maar pesten is niet oké. We moeten opkomen voor elkaar en voor degenen die gepest worden."

Vragen voor de leerlingen:

 1. Welk advies geeft Tom aan Max? Waarom is dit advies belangrijk?
 2. Hoe probeert Lisa haar gevoelens te communiceren naar Max?
 3. Wat is volgens jou de boodschap die Emma probeert over te brengen?

Voorbeeldantwoorden voor de leerkracht:

 1. Tom adviseert Max om na te denken over de impact van zijn gedrag en om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn acties. Dit advies is cruciaal omdat het Max kan helpen om de gevolgen van zijn acties te begrijpen en te groeien als persoon.
 2. Lisa vraagt Max om te stoppen met pesten en deelt haar gevoelens over hoe ze zich onveilig en bang voelt.
 3. Emma's boodschap is dat, hoewel ze vrienden zijn met Max, pesten onaanvaardbaar is. Het is essentieel om voor elkaar en voor degenen die gepest worden op te komen.