PO gr 1+2 lesplan (gratis) Week tegen Pesten 2023

084-8340086

PO lesidee groep 1 en 2 Week tegen Pesten 2023

De kleuters leren hoe ze goed voor elkaar kunnen zijn en waarom het belangrijk is om aardig en behulpzaam te zijn om pesten tegen te gaan.

Materialen

 • Grote kleurrijke cirkels (minimaal één per kind)
 • Knuffelbeesten (één per twee kinderen)
 • Whiteboard en stiften

 

Lesactiviteiten

Inleiding (5 minuten)

 • Verwelkom de kleuters in de kring en introduceer het thema "Samen Sterk! Goed voor Elkaar Zorgen".
 • Bespreek kort wat pesten is en waarom het belangrijk is om goed voor elkaar te zijn.
 • Leg uit dat ze vandaag gaan leren hoe ze lief en behulpzaam kunnen zijn tegenover hun vriendjes en vriendinnetjes.

 

Kringgesprek (10 minuten)

Stel vragen aan de kleuters om hun begrip te peilen:

 • "Wat betekent het om goed voor elkaar te zorgen?"
 • "Hoe voel je je als iemand aardig tegen je is?"
 • "Wat kunnen we doen als we zien dat iemand verdrietig of alleen is?"

Moedig de kleuters aan om hun ervaringen te delen en elkaar te laten spreken.

 

Samenwerkingsspel (10 minuten)

 • Verdeel de kleuters in paren en geef elk paar een knuffelbeest.
 • Leg uit dat ze goed voor hun knuffelbeest moeten zorgen, net zoals ze voor een vriendje zouden zorgen.
 • Laat de kleuters om de beurt hun knuffelbeest aaien, knuffelen en vertellen waarom ze er goed voor zorgen.
 • Benadruk het belang van liefde en zorgzaamheid.

 

Cirkels van vriendelijkheid (5 minuten)

 • Geef elke kleuter een grote kleurrijke cirkel.
 • Laat de kleuters hun naam op de cirkel schrijven en versieren met tekeningen van dingen waar ze blij van worden.
 • Vraag elke kleuter om zijn/haar cirkel aan een andere kleuter te geven en iets aardigs tegen die persoon te zeggen.
 • Ga door totdat elke kleuter een cirkel heeft ontvangen en een aardige opmerking heeft gekregen.

 

Afsluiting (5 minuten)

 • Ga met de kleuters in de kring zitten en bespreek kort wat ze vandaag hebben geleerd.
 • Herinner hen eraan dat ze altijd goed voor elkaar kunnen zijn en dat het belangrijk is om vriendelijk en behulpzaam te zijn.
 • Moedig de kleuters aan om deze week extra aardig te zijn voor hun vriendjes en vriendinnetjes.

Sluit af met een gezamenlijke afspraak om samen sterk te staan tegen pesten en goed voor elkaar te zorgen.

 

 

 

Extra (les)suggestie Prentenboek Grapje met uitgebreid gratis lespakket (groep 1 t/m 4)

Hieronder treffen jullie het gratis lespakket Grapje aan met hele vele materialen om met kleuters in gesprek te gaan over wat is pesten, wat is plagen en wat is een grapje.

Pesten is geen grapje! Dat ervaart Ziva, een zebra zonder strepen, meteen al op de eerste schooldag. Wat Ziva ook doet om in de smaak te vallen, klasgenoot Leeuw blijft treiteren. De andere klasgenoten lachen met hem mee en zo wordt het pestgedrag van Leeuw  steeds erger. Totdat Ziva, met hulp van buurvrouw Uil, ingrijpt en de klas een verrassende ontdekking doet. Roxeanne Hazes (29) heeft dit prentenboek over pesten geschreven. Het prentenboek 'Grapje!' is vanaf 12 tot en met 25 september verkrijgbaar bij Kruidvat.

Prentenboek GrapjePrentenboek Grapje - Audio prentenboek - Handleiding - Lesmaterialen - Lied 'Pesten is geen grapje' - Muziek

We geven je een groot aantal suggesties om met het prentenboek Grapje actief aan de slag te gaan. 

De suggesties zijn geordend rond zes verschillende werkvormen: 

1. Het prentenboek: Kijk-, lees- en gespreksactiviteiten bij het prentenboek ‘Grapje!’.
2. Spelen: Samenwerkingsopdrachten om met de inhoud van het verhaal aan de slag te gaan.
3. Maken en doen: Individuele activiteiten en groepsopdrachten over het prentenboek en het thema ‘Pesten is geen grapje!’
4. Vertellen: Kinderen vertellen over het prentenboek en het thema aan anderen; onder andere ook aan hun ouders zodat het verhaal ook buiten de school komt.
5. Zingen: Een liedje dat oproept om niet aan pesten mee te doen.
6. Afspraken om pesten te voorkómen: Afspraken voor in de groep, voor vrije spelsituaties en tijdens het overblijven

"Pesten is iets dat mij aan het hart gaat"

Roxeanne Hazes

Hazes werkte samen met de stichting Stop Pesten Nu. De zangeres laat weten dat ze direct 'ja' zei toen ze werd gevraagd om het boek te schrijven.

"Pesten is iets dat mij aan het hart gaat. Ik ben vroeger zelf gepest en een paar jaar geleden ben ik op mijn oude middelbare school langs geweest om daarover te vertellen. Ik wil jongeren bewust maken van wat het met je kan doen, in de hoop dat het op een dag uit de wereld is. Iedere pester die we kunnen bereiken, is er een."
 
Roxeanne Hazes
Het boek maakt deel uit van de serie Onze Wereldboeken waarbij maatschappelijke thema's toegankelijk worden gemaakt voor kinderen. De thema's zijn gekoppeld aan een goed doel.
 

Download hieronder alle (gratis) materialen (ook te gebruiken op het Digibord)

1. E-Prentenboek Grapje

2. MP3 + YouTube - Roxeanne leest Prentenboek Grapje voor 

 • MP3 Audio bestand - Prentenboek Grapje voorgelezen doo Roxeanne (klik op 3 stippen naast volume symbool om bestand de downloaden)

 • YouTube boek met audio voor op het Digibord - Prentenboek Grapje voorgelezen door Roxeanne Hazes - De video begint met het lied 'Pesten is geen grapje' die je met je leerlingen kan zingen. Vervolgens leest Roxeanne haar prentenboek voor en bladeren wij samen door het prentenboek. 

3. 'Pesten is geen grapje' (Blad)​muziek & lied

4. Handleiding

5. Lesmaterialen

Quick preview ►(Les)Materialen Bijlage A t/m O 

6. Sluit de activiteiten feestelijk af

Ieder kind krijgt een Stop Pesten Nu diploma, bijlage N

Stop Pesten Nu diploma