Praten over pesten, hoe doe je dit? Voor Ouders | Stop Pesten NU

084-8340086

Praten over pesten, hoe doe je dit? Voor Ouders

Praat thuis over digitale omgangsvormen Vraag aan je kinderen of ze wel eens pesten of gepest worden. Vertel wat de gevolgen kunnen zijn voor 'dader’ en ‘slachtoffer’. Leg uit dat je net als in het dagelijks leven elkaar ook online met respect behandelt: ga met een ander om, zoals je zelf behandeld wilt worden. 

Voer dat gesprek op de juiste manier.

Stel de goede vragen. Bijvoorbeeld: Stel dat jij een kind zou hebben op internet. Welke digitale omgangsvormen zou je hem leren? Niet over seks praten, bijvoorbeeld, niet schelden, etcetera. Hier komt vaak heel veel uit. 

Praat over digitale omgangsvormen 

Regels zijn nodig en er moet duidelijkheid zijn over wat er gebeurt als je die regels overtreedt. Vaak zijn het klasgenoten die elkaar digitaal lastigvallen. Een docent kan een sleutelrol vervullen, door cyberpesten bespreekbaar te maken. Veel kinderen hebben ervaring met digitaal pesten. Door te praten kan er meer begrip ontstaan tussen pesters en kinderen die gepest worden. 

Zeg niet alleen: pesten op internet mag niet.

Benadruk ook de positieve kanten van internet. Geef een les in digitale humor of ga aan de slag voor een goed doel via sociale media.
Wie goed doet, goed ontmoet – 

óók op internet. En praat gaandeweg ook over wat niet grappig of gepast is. 

Praat ook over góed gedrag

Praat niet alleen over wat niet mag, maar ook over wat online goed gedrag is. Met sociale media is het belangrijk dat je geen klier bent, anderen niet het leven zuur maakt, maar ook dat je je positief tot anderen verhoudt. Hoe doe je dat? Hoe maak je anderen aan het lachen? Hoe ben je aardig voor iemand? Hoe geef je elkaar complimenten? Wees posi- tief, heb het niet alleen over jezelf. In feite moeten we kinderen een goede digitale burger te zijn. Samenwerken met anderen via internet wordt steeds belangrijker. 

Neem een gepest kind serieus

Neem een kind altijd serieus, maar leer het ook relativeren: negeer flauwe opmerkingen. Kinderen pesten vaak uit verveling. Het is willekeurig, soms puur voor de lol en het pesten is dus niet altijd persoonlijk bedoeld. Een kind denkt meestal dat het zijn eigen schuld is als hij wordt gepest, maar dat is vaak niet terecht.
Gebruik je gezonde verstand. Als een kind een kettingmail krijgt, waarin staat dat hij sterft als hij de mail niet naar 100 andere kinderen doorstuurt, dan weet hij toch wel beter? 

Onderneem actie als pesten uit de hand loopt
Als het pesten uit de hand loopt of een kind 

heeft er erg veel last van, is het tijd om actie te 

ondernemen. Blokkeer de pester in de email of op sociale media en MSN. Maak scherm-afdrukken (printscreens) van de flames, de pestberichten, 

als bewijs. Licht als ouder de school in als het gaat om klasgenoten. Als er sprake 

is van bedreiging, schakel dan de politie in.