Preventie van pesten op school | Stop Pesten NU

084-8340086

Preventie van pesten op school

Pesten kan de fysieke en emotionele veiligheid van leerlingen op school bedreigen en kan een negatieve invloed hebben op hun leervermogen. De beste manier om pesten aan te pakken, is door het te stoppen voordat het begint. Er zijn een aantal dingen die schoolpersoneel kan doen om scholen veiliger te maken en pesten te voorkomen.

Door schoolpersoneel en leerlingen te trainen om pesten te voorkomen en aan te pakken, kunnen de inspanningen op het gebied van pestpreventie in de loop van de tijd worden voortgezet. Er zijn geen federale mandaten voor leerplannen voor pesten of training van personeel. Hieronder volgen enkele voorbeelden van opties die scholen kunnen overwegen.

Activiteiten om studenten te leren over pesten

Scholen hebben niet altijd formele programma's nodig om leerlingen te leren over pestpreventie. Scholen kunnen het thema pestpreventie opnemen in lessen en activiteiten. Voorbeelden van activiteiten om les te geven over pesten zijn:

  • Internet- of bibliotheekonderzoek, zoals het opzoeken van soorten pesten, hoe dit te voorkomen en hoe kinderen moeten reageren
  • Presentaties, zoals een toespraak of rollenspel over het stoppen van pesten
  • Discussies over onderwerpen als het melden van pesten
  • Creatief schrijven, zoals een gedicht waarin je je uitspreekt tegen pesten of een verhaal of sketch waarin omstanders wordt geleerd hoe ze kunnen helpen
  • Artistieke werken, zoals een collage over respect of de gevolgen van pesten
  • Klasbijeenkomsten om te praten over relaties met leeftijdsgenoten

Evidence-based programma's en curricula

Scholen kunnen ervoor kiezen om formele evidence-based programma's of curricula te implementeren. Veel geëvalueerde programma's die pesten aanpakken, zijn ontworpen voor gebruik op basis- en middelbare scholen. Er zijn minder programma's voor middelbare scholen en niet-schoolse instellingen. Er zijn veel overwegingen bij het selecteren van een programma, waaronder de demografie, capaciteit en middelen van de school. Zorg er ook voor dat u verkeerde aanwijzingen vermijdt bij het voorkomen en reageren op pesten - PDF .

Personeelstraining over pestpreventie

Om ervoor te zorgen dat pogingen om pesten te voorkomen succesvol zijn, moet al het schoolpersoneel worden opgeleid in wat pesten is , wat het beleid en de regels van de school zijn en hoe de regels kunnen worden gehandhaafd . Training kan vele vormen aannemen: personeelsbijeenkomsten, eendaagse trainingssessies en lesgeven door middel van het modelleren van voorkeursgedrag. Scholen kunnen elke combinatie van deze trainingsopties kiezen op basis van beschikbare financiering, personele middelen en tijd.

Training kan succesvol zijn als medewerkers betrokken zijn bij het ontwikkelen van boodschappen en inhoud, en als ze het gevoel hebben dat hun stem wordt gehoord. Leren moet relevant zijn voor hun rollen en verantwoordelijkheden om draagvlak te creëren.