Reflectie-opdracht pester VO & MBO Reflecteer op jouw gedrag ten opzichte van jouw klasgenoot die je online hebt gepest. | Stop Pesten NU

084-8340086

Reflectie-opdracht pester VO & MBO Reflecteer op jouw gedrag ten opzichte van jouw klasgenoot die je online hebt gepest.

Reflecteer op jouw gedrag ten opzichte van jouw klasgenoot die je online hebt gepest.

 1. Denk na over hoe jouw acties hen en hun welzijn hebben beïnvloed.
  • Schrijf jouw gedachten en gevoelens over de situatie op.
    
 2. Denk na over de impact die jouw gedrag heeft gehad op jouw eigen leven.
  • Heb je vriendschappen verloren of negatieve gevolgen ondervonden als gevolg van jouw acties?
  • Schrijf jouw gedachten en gevoelens hierover op.
    
 3. Denk na over wat je anders had kunnen doen in de situatie om pesten te voorkomen.
  • Schrijf enkele strategieën of acties op die je had kunnen nemen in plaats van pesten.
  • Ontwikkel een plan over hoe je het goed kan maken met jouw klasgenoot en stappen kan zetten om verdere pesterijen te voorkomen.
  • Dit kan onder andere inhouden dat je excuses aanbiedt, hulp aanbiedt of een openbare verklaring aflegt waarin je pesten veroordeelt.
    
 4. Schrijf een reflectie op jouw ervaringen bij het voltooien van deze opdracht.
  • Bespreek hoe je je voelde en wat je hebt geleerd over jezelf en jouw gedrag naar anderen toe.
  • Denk na over hoe je deze kennis kunt toepassen op jouw toekomstige interacties met anderen
  • Onthoud dat het doel van deze opdracht is om je te laten reflecteren op jouw gedrag en stappen te zetten om het goed te maken en verdere schade te voorkomen.
  • Het is belangrijk om deze opdracht serieus te nemen en deze met een open geest en de wil om te leren en te groeien te benaderen.