Research The role of cyberbullying victimization in the relationship between adult BTS fans' psychological sense of community and wellbeing | Stop Pesten NU

084-8340086

Research The role of cyberbullying victimization in the relationship between adult BTS fans' psychological sense of community and wellbeing

Abstract

Adult fans of K‐Pop bandBTSare part of a diverse andglobal fandom that has an evident psychological sense ofcommunity associated with psychosocial benefits such asincreases in wellbeing. This study aimed to investigate ifcyberbullying victimization plays an influential role in therelationship of BTS fans' psychological sense of communityand wellbeing using an online co‐designed survey adminis-tered to 183 participants. There was a significant positiverelationship found between psychological sense of com-munity and wellbeing. The results of a moderation analysiswere interpreted as cyberbullying victimization not havingan influential role in this positive relationship, despitecyberbullying typically having detrimental effects on inter-personal relationships and communities generally. It wasconcluded that BTS fans' psychological sense of communitymay be buffering against the adverse consequences ofcyberbullying  victimization  and/or  competent  anti‐cyberbullying and online safety practices are being carriedout in online BTS fan communities. Implications for anti‐cyberbullying researchers and cyberbullying preventionefforts are also discussed.

Conclusion

Despite these important considerations, the global BTS fandom likely remains as the largest collective fandom in theworld at the time of writing. All the while BTS progress their artistry and continue to dominate the internationalmusic charts, it is likely that the BTS fandom will continue to transform and broaden their psychological sense ofcommunity and wellbeing into a larger“force for good”across society as a whole.

Download full report The role of cyberbullying victimization in the relationship between adult BTS fans' psychological sense of community and wellbeing 2022

 

- vertaling via Google translate -

Abstract

Volwassen fans van de K‐Pop-bandBT maken deel uit van een diverse en wereldwijde fandom die een duidelijk psychologisch gemeenschapsgevoel heeft dat gepaard gaat met psychosociale voordelen zoals een toename van het welzijn. Deze studie was bedoeld om te onderzoeken of slachtofferschap van cyberpesten een invloedrijke rol speelt in de relatie tussen het psychologische gevoel van gemeenschap en welzijn van BTS-fans, met behulp van een online mede-ontworpen enquête die werd afgenomen bij 183 deelnemers. Er werd een significant positief verband gevonden tussen psychologisch gemeenschapsgevoel en welzijn. De resultaten van een moderatieanalyse werden geïnterpreteerd als slachtofferschap van cyberpesten die geen invloedrijke rol speelde in deze positieve relatie, ondanks dat cyberpesten doorgaans nadelige effecten heeft op interpersoonlijke relaties en gemeenschappen in het algemeen. Er werd geconcludeerd dat het psychologische gemeenschapsgevoel van BTS-fans een buffer kan vormen tegen de nadelige gevolgen van slachtofferschap van cyberpesten en/of competente anti-cyberpesten en online veiligheidspraktijken die worden uitgevoerd in online BTS-fangemeenschappen. Implicaties voor onderzoekers op het gebied van anti-cyberpesten en preventie-inspanningen voor cyberpesten worden ook besproken.

Conclusie

Ondanks deze belangrijke overwegingen, blijft de wereldwijde BTS-fandom op het moment van schrijven waarschijnlijk de grootste collectieve fandom ter wereld. Terwijl BTS hun kunstenaarschap voortzet en de internationale hitlijsten blijft domineren, is het waarschijnlijk dat de BTS-fandom hun psychologische gevoel van gemeenschap en welzijn zal blijven transformeren en verbreden tot een grotere "kracht voor het goede" in de samenleving als geheel.

Download full report The role of cyberbullying victimization in the relationship between adult BTS fans' psychological sense of community and wellbeing 2022