RI&E | Voor Werkgevers

084-8340086

RI&E

Een gezonde en veilige werkplek, met zo min mogelijk gezondheidsklachten, ziekteverzuim en ongevallen. Dat is het doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die alle werkgevers moeten opstellen.

Wettelijk verplicht

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Daarin brengen zij de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. 

Waarom een RI&E?

Het doel van de RI&E en het plan van aanpak is om gezondheidsklachten en ongevallen door het werk te voorkomen. Een goede RI&E maakt een werkplek gezonder en veiliger, want het kan bijdragen aan minder ziekte(verzuim), meer werkplezier en meer productiviteit van werknemers. Een goede RI&E kan daarmee dus ook een waardevolle bijdrage leveren aan het succes van organisaties.

Hoe maak je een RI&E?

Werkgevers kunnen zelf een RI&E opstellen met de daarvoor beschikbare instrumenten. Hiervoor is de digitale tool www.routenaarrie.nl ontwikkeld. Hiermee kunnen werkgevers een RI&E voor hun organisatie maken, op de manier die ze zelf kiezen. Zo kan stapsgewijs gewerkt worden aan een veilige en gezonde werkomgeving.

ARIE-regeling

Sommige bedrijven moeten periodiek een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) maken. Deze wettelijke verplichting geldt voor die bedrijven waar het risico op ongevallen als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen groot is. Deze bedrijven vallen niet of slechts ten dele onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). In grote lijnen geldt het Brzo voor grotere bedrijven en de ARIE-regeling voor kleinere bedrijven.

 

Bron