Rollen bij Pesten op het Werk | Stop Pesten NU

084-8340086

Rollen bij Pesten op het Werk

In iedere groep waarin gepest wordt, zijn verschillende rollen te onderscheiden. De rollen zorgen ervoor dat pesten ontstaat, in stand wordt gehouden, verergert, vermindert of stopt.

De Slang met Twee Gezichten

De slang met twee gezichten is één van de gevaarlijkste pestkoppen. Vaak vernielt hij/zij uw reputatie lang vooraleer u er erg in heeft. De "tweekoppige slang" profileert zich als uw beste vriend en/of vertrouwenspersoon. Hij/zij steekt u echter een mes in de rug waar mogelijk, besmeurt uw imago en oogst krediet voor uw werk.

De Schreeuwer

De schreeuwer is luidruchtig, onaangenaam en brutaal. Hij/zij vernedert u in het bijzijn van collega's en superieuren. De schreeuwer staat niet open voor debat; hij/zij heeft gelijk en u zult het geweten hebben!

De Aandachtzoeker

De aandachtzoeker is "emotioneel onvolwassen" en probeert boven alles in het middelpunt van de belangstelling te komen staan. Hij/zij zet het management naar zijn/haar hand met kruiperig en vlijend gedrag. Zijn/haar leven is een drama en hij/zij neemt steeds een "slachtoffer rol" op zich met als doel anderen te manipuleren en te intimideren. De aandachtzoeker komt vaak over als sympathiek en uiterst behulpzaam.

De Eeuwige Criticus

Hij/zij stelt uw zelfvertrouwen constant op de proef. Zelfs al boekt u uitstekende resultaten, dan vindt hij/zij toch steeds een manier om alles wat u doet (of presteert) in een negatief daglicht te stellen. Ook al moet hij/zij hiertoe "bewijsmateriaal "creëren, documenten vervalsen of uw projecten boycotten.

De Wannabe

De "wannabe" is vaak één van de meest hatelijke pestkoppen. Hij/zij hunkert naar erkenning en waardering, terwijl het hem/haar zelf ontbreekt aan inzet en motivatie. De "wannabe" heeft een hekel aan bekwame en professionele medewerkers en is vaak agressief. Hij/zij wil dat alles op zijn/ haar manier wordt gedaan, ook al is dat niet de meest efficiënte. Eventuele verbeteringen aan de "workflow" zal de "wannabe" te allen tijde verhinderen. Wanneer hij/zij verantwoording dient af te leggen, slaan de stoppen vaak door en speelt hij/zij vaak de gedupeerde.

De Poortwachter

De poortwachter probeert te vermijden dat u de middelen ter beschikking heeft om uw baan efficiënt en correct te kunnen uitvoeren. Indien u faalt, staat hij/zij te springen om dit aan de gehele organisatie rond te bazuinen en aan te tonen dat u incompetent bent.

De Sociopaat

De sociopaat is de gevaarlijkste tiran. Hij/zij is een gewetenloos "roofdier" zonder empathie. Een sociopaat voelt zich superieur aan anderen en weet alles steeds beter. Hij/zij is vaak emotioneel ontwricht en draagt geen verantwoordelijkheid voor zijn/haar acties. De sociopaat is meestal erg intelligent, charismatisch en charmant en is verbaal erg overtuigend. Hij/ zij is meedogenloos en roekeloos.

De Goeroe

De goeroe is competent en vaak een expert binnen zijn/haar vakgebied. Emotioneel kan hij/zij echter vaak niet om met anderen. Hij/zij is vaak zeer verstandig, maar uiterst afstandelijk. De goeroe beschouwt zichzelf als superieur en houdt geen rekening met hoe zijn/haar beslissingen anderen eventueel kunnen beïnvloeden. Hij/zij weigert verantwoordelijkheid te dragen voor zijn/haar acties. De goeroe is conservatief maar ziet zichzelf niet gebonden aan wetten, zeden en regels (deze zijn toepasselijk op anderen maar niet op hem/haar).

Om het eender welk van deze tirannen stopt niet wanneer zijn/haar slachtoffer wordt ontslagen, gedwongen wordt om op te stappen of zelfmoord pleegt. Binnen enkele dagen (of uiterlijk weken) zoekt hij/zij een nieuw slachtoffer. Het is daarom uiterst belangrijk dat het management de ware gevolgen van pesterijen op het werk leert begrijpen en in te schatten.