Ruzie of is het pesten? | Stop Pesten NU

084-8340086

Ruzie of is het pesten?

Bij ruzie is er geen dialoog meer. Emoties overrulen de ratio. Men veralgemeent en luistert niet meer naar elkaar. Posities verharden. Men wordt persoonlijk en kwetst elkaar.

Ruzie is een situatie of verschijnsel waarbij een meningsverschil of conflict tussen mensen escaleert. Dat gebeurt onder andere als er getest wordt wie 'de sterkste' is of wie gelijk heeft. Soms lijkt de ander daar duidelijk op uit te zijn.

Maar soms ben jij vooral zelf aan het laten zien dat je niet 'zwak' bent. Het kan gepaard gaan met over en weer schelden, elkaar de schuld geven, zwartmakerijen of zelfs fysiek geweld. 

Enkele kenmerken van ruzie

 • Bij ruzie is er geen sprake meer van een dialoog.  
 • De emoties laaien op.
  • Het zoogdierenbrein treedt inwerking en overrulet het mensenbrein, de ratio.   
 • Tunnelzicht ontstaat en de communicatie raakt verstoord. 
  • De partijen luisteren nauwelijks of niet meer naar elkaar.
  • Er treedt simplificatie op: naarmate men bozer wordt, wordt men ongenuanceerder. 
  • Er is onbegrip.  
 • Men speelt meer en meer op de man dan op de bal. 
  • Verwijten, beschuldigen of bedreigingen slingeren in het rond. Dat kwetst.  
 • Medestanders worden gezocht. 
  • Het gaat om winnen en verliezen. 
 • Op de duur escaleert het zo dat je vergeet waar het conflict precies om draait. 
 • Hoe meer het conflict escaleert, hoe meer de partijen verharden en hoe minder ze tot een oplossing komen of samenwerken.  

Conclusie: ruzies werken contraproductief. Los ze tijdig op zodat oplossingen nog mogelijk zijn partijen niet verharden. 

Je moet met twee zijn om ruzie te maken.

Socrates - Grieks filosoof 469 v.C. - 399 v.C.

Ben je geen ruziemaker? En ben je eerder geneigd om conflicten te vermijden?  

Besef dan dat je maar voor even een onaangenaam moment vermijdt. Dat je daarbij bovendien tegelijk je emoties, je persoonlijkheid of je belangen miskent. Bovendien is de kans groot dat het conflict onderhuids doorwerkt, complexer en heviger wordt en uiteindelijk toch escaleert in een ruzie of strijd.  

Ga een conflict niet uit de weg, maar ga het tijdig aan. In conflict zitten contactkansen. Door het constructief aan te gaan leer je elkaar beter kennen.   

Pesten is ....

negatief gedrag, er is sprake van een ongelijke macht (meer tegen één). Pesten wordt gedaan met als doel de ander pijn te doen, te kwetsen of te vernederen. Bij pesten is er vaak een machtsongelijkheid tussen de betrokkenen, waarbij macht wordt gedefinieerd als een verhoogde sociale status, fysiek groter zijn of als onderdeel van een groep tegen een individu. Leerlingen die pesten zien hun doelwit op de een of andere manier als kwetsbaar en vinden er vaak voldoening in om hen schade toe te brengen.

Wat pesten niet is?

Enkele incidenten en conflicten of gevechten tussen gelijken, zowel persoonlijk als online, worden niet gedefinieerd als pesten. Deze acties kunnen veel leed veroorzaken. Ze passen echter niet in de definitie van pesten en het zijn geen voorbeelden van pesten, tenzij iemand ze opzettelijk en herhaaldelijk doet.  

 • Af en toe sociale afwijzing, afkeer, narigheid of wrok;
 • Willekeurige daden van agressie of intimidatie;
 • Onderlinge ruzies of meningsverschillen.

 

 

Bron