Sanctieladder bij pesten vo-scholen Bron School & Veiligheid | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Sanctieladder bij pesten vo-scholen Bron School & Veiligheid

Sanctiebeleid draagt bij aan een veiliger schoolklimaat voor leerlingen én personeel. Duidelijk én consequent optreden bij ongewenst gedrag door middel van het opleggen van een passende straf zorgt ervoor dat ongewenst gedrag op school minder kans krijgt.

Op de meeste scholen ontbreekt echter een eenduidig sanctiebeleid op papier dat door alle medewerkers wordt nageleefd. Straffen worden in de praktijk willekeurig en afhankelijk van de persoon (docent, mentor, directeur) opgelegd. Daarmee verliezen ook preventieve maatregelen, zoals gedragsregels, hun waarde.

Sanctieladder

Maar wat is eigenlijk een proportionele straf bij ongewenst gedrag op school? Wanneer voer je een ‘goed gesprek’ met de leerling en wanneer schors je?

Als hulpmiddel voor het ontwikkelen van gericht sanctiebeleid op schoolniveau kunt u de sanctieladder gebruiken. In de sanctieladder worden de stappen uiteen gezet die u trapsgewijs kunt nemen bij het sanctioneren van grensoverschrijdend gedrag. Het is nadrukkelijk geen richtlijn maar een eerste aanzet die u voor uw eigen school kunt uitwerken.