Social media is een riskante plek | Stop Pesten NU

Social media is een riskante plek

Geheimen hebben kan leuk of opwindend lijken, maar als je de mensen om je heen kwetst, is dat het niet waard.

Wat is het probleem?

De online wereld kan een geweldige plek zijn om te ontdekken en te experimenteren om anders te zijn dan in de fysieke wereld, maar soms kun je dingen doen die je normaal niet zou doen. Doen alsof je een persoon bent die niet echt bestaat, is liegen, en doen alsof je iemand anders bent is illegaal. Zodra je deze dingen begint te doen, kan het ingewikkeld worden omdat je misschien niet gepakt wilt worden en dat kan leiden tot liegen tegen mensen of pesten om te proberen je acties te verdoezelen.

Wat maakt het nu uit? 

Wanneer jij je online voordoet als iemand anders, overtreedt je de wet. Jij loopt ook het risico dat jouw persoonlijke informatie wordt gedeeld met mensen met wie ze niet zouden willen dat deze wordt gedeeld, of zelfs wordt gestolen en gebruikt voor illegale activiteiten. De online wereld is een onderdeel van de echte wereld en wat je in de ene doet, heeft invloed op de andere.
Je familie zijn de mensen die je het langst kennen en met wie je het nauwst verbonden bent. Als je tegen ze liegt, heb je invloed op sommige van je naaste relaties.
Je voelt je beter over jezelf als je keuzes maakt waarvan je weet dat ze de juiste zijn om te doen.

Het advies

Trek de grens tussen 'doen alsof' en 'liegen' 

Als je een avatar voor jezelf maakt in een game, kun je experimenteren met hoe je eruitziet. Wanneer je op sociale media bent, gebruik je misschien een pseudoniem (een valse naam) om je persoonlijke gegevens te beschermen, maar je bent nog steeds jezelf - gedachten, ideeën en meningen die je deelt met andere mensen van wie jij verwacht dat zij ook eerlijk zijn.

Respecteer de persoonlijke informatie van anderen en vertrouw op jezelf 

Kleine leugentjes om bestwil beginnen vrij onschuldig, maar ze kunnen uit de hand lopen. Als je iets doet waarvoor je je schaamt, probeer het dan snel op te lossen, zodat je de relatie weer kunt opbouwen.

'Online' betekent niet 'niet van deze wereld' 

Geheimen hebben kan leuk of opwindend lijken, maar als je de mensen om je heen kwetst, is dat het niet waard. Het is verbazingwekkend hoe wat je op sociale media of in andere online situaties doet ineens aan het licht kan komen.

Jij creëert je eigenwaarde 

Zelfs als alleen jij het weet, als het je een slecht gevoel over jezelf geeft, doe het dan niet.

 

Primary: That's risky stuff

Having secrets can seem fun or exciting but if you hurt the people around you it’s not worth it.

What’s the issue?

The online world can be an amazing place to explore and experiment with being different to how you are in the physical world but sometimes you can end up doing things you wouldn’t normally do. Pretending to be a person who doesn’t really exist is lying, and pretending to be someone else is illegal. Once you start doing these things it can get complicated because you might not want to get caught and that can lead to lying to people or bullying them to try to cover up your actions. 

Why does it matter? 

When you pretend to be someone else online you are breaking the law. You also risk their personal information being shared with people they wouldn’t want it shared with, or even stolen and used for illegal activities. 
The online world is a part of the real world and what you do in one affects the other.
Your family are the people who have known you the longest and to whom you are most closely connected. When you lie to them, you are affecting some of your closest relationships.
You feel better about yourself when you make choices that you feel are the right thing to do - if you’re not a liar, or a bully, make that obvious by what you do and don’t do.

Advice

Draw the line between ‘pretending’ & ‘lying’ 

When you create an avatar for yourself in a game you can experiment with how you look. When you are on social media, you might use a pseudonym (a fake name) to protect your personal data, but you are still you - sharing thoughts, ideas and opinions with other people who you expect to be honest too.

Respect other people’s personal information and trust in you 

Little white lies start out pretty innocently but they can get out of control. If you do something that makes you feel ashamed, then try to sort it out quickly so that you can rebuild the relationship.

‘Online’ doesn’t mean ‘out of this world’ 

Having secrets can seem fun or exciting but if you hurt the people around you it’s not worth it. It is amazing how what you do on social media or in other online situations can suddenly become exposed. 

You create your self worth 

Even if it is only you that knows about it, if it makes you feel bad about yourself, don’t do it.

 

Source

The Department of Education and Training (DET) encourages the dissemination and re-use of information provided on this website. The State of Victoria owns the copyright in all material produced by the DET. For licence conditions, refer to: Creative Commons Attribution 4.0 international licence