Sociale media en schoolmedewerkers: hoe gaan scholen om met valkuilen? | Stop Pesten NU

084-8340086

Sociale media en schoolmedewerkers: hoe gaan scholen om met valkuilen?

De brochure ‘Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen’ gaat over socialemediagebruik door onderwijzend (en onderwijs-ondersteunend) personeel, en wat dat betekent voor scholen.

Omgaan met online situaties

De centrale vraag is: hoe u enerzijds de kracht van sociale media kunt benutten, met respect voor de vrijheid van meningsuiting, terwijl u anderzijds wilt voorkomen dat de school, de medewerkers, de leerlingen, of andere betrokkenen beschadigd raken. In de brochure wordt ingegaan op online situaties die de school of de medewerkers in diskrediet kunnen brengen. In de praktijk kan het bijvoorbeeld gaan om:

  • online geuite meningen of standpunten van docenten
  • online leerling/docent-contacten buiten schooltijd
  • online geuite meningen of klachten van leerlingen of ouders
  • misplaatste ‘hulp’ van leerlingen of ouders
  • filmpjes van opstootjes op het schoolplein
  • filmpjes van gedoe in de klas
  • doorgezonden sexting-beelden

Sommige zaken zijn juridisch van aard, maar niet alles is wettelijk geregeld. Deze brochure beschrijft dat spanningsveld en de worstelingen, en hoe u ermee om kunt gaan.

Socialeveiligheidsklimaat

Veel scholen vragen zich af hoe ze hun socialemediabeleid moeten vormgeven en waar dat betrekking op moet hebben. Moet de school bijvoorbeeld iets doen als een vechtpartij tussen twee leerlingen buiten schooltijd wordt gefilmd, en dat filmpje op YouTube wordt gezet? Een eerste gedachte kan zijn: ‘Nee, wat zich buiten school afspeelt bij de leerlingen, valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.’ Aan de andere kant: wat ze buiten schooltijd doen op sociale media, heeft ook invloed op het socialeveiligheidsklimaat van de school. Waar de school een wettelijke (én morele) verantwoordelijkheid voor heeft. Daarnaast kan het een enorme impact hebben op het imago van de school, als bekend wordt op welke school deze leerlingen zitten.

Moet de school bijvoorbeeld iets doen als een vechtpartij tussen twee leerlingen buiten schooltijd wordt gefilmd, en dat filmpje op YouTube wordt gezet?

Kennisnet heeft de brochure gemaakt na onderzoek naar incidenten met sociale media op scholen. Die incidenten lijken toe te nemen, al zijn er geen statistieken die dat beeld kunnen staven. Er is vooral gesproken met scholen die met een incident te maken hebben gehad. Wat hebben ze er van geleerd? 

Discussiekaarten: voor gesprekken over sociale media

Op de lessen zijn ook zes discussiekaarten gebaseerd, die Kennisnet met stichting School en Veiligheid heeft gemaakt. Deze discussiekaarten – bedoeld voor leraren in het po en vo, maar ook geschikt voor bijvoorbeeld MR-overleggen en directie-vergaderingen – bevatten suggesties voor gespreksvoering over sociale media. Elke week publiceert Kennisnet een nieuwe discussiekaart.

Deze brochure helpt scholen beleid ontwikkelen over socialemediagebruik door medewerkers.

Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van de discussiekaarten bij de brochure sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen.

Deze discussiekaart is bedoeld om groepsgewijs de grenzen te verkennen van het socialemediaverkeer tussen onderwijsprofessionals en leerlingen.

Deze discussiekaart is bedoeld om groepsgewijs de grenzen te verkennen van de vrijheid van meningsuiting voor leraren. Wat is aanvaardbaar en wat niet?

Deze discussiekaart is bedoeld om groepsgewijs na te gaan hoe scholen en leraren om moeten gaan met ouders (of verzorgers) die zich boos uitlaten over de school of specifieke leraren.

Deze discussiekaart is bedoeld om samen te bedenken hoe je het beste kunt omgaan met filmpjes die op sociale media terechtkomen en vervolgens veel (negatieve) aandacht genereren. In dit geval: fitty-video’s. Maar u kunt er zelf elk ander onderwerp voor invullen, zoals: sexting, choking, of een populaire challenge.

Deze discussie is bedoeld om te praten over de vraag wat u moet doen met leerlingen die leraren (of de school) online beschadigen. Onder andere via nepaccounts.

Deze discussie is bedoeld om te praten over hoe online ‘hulp’ via sociale media een averechts effect kan hebben.

 

Bron Kennisnet