Sociale veiligheid leerkrachten PO | Stop Pesten NU

084-8340086

Sociale veiligheid leerkrachten PO 2022

Leerkrachten in het primair onderwijs voelen zich veilig op hun school. Daar staat tegenover dat ruim de helft het afgelopen schooljaar een vorm van ongewenst gedrag van leerlingen, ouders, collega’s en/of leidinggevenden op school heeft meegemaakt.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat in juni 2022 is verricht en waaraan 1.100 leerkrachten hebben deelgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies (niet te verwarren met de Dienst Uitvoering Onderwijs).

Verreweg de meeste leerkrachten voelen zich veilig – wel een substantiële groep die aangeeft dat hun gevoel van veiligheid de afgelopen jaren is afgenomen
Ruim negen op de tien leerkrachten (92%) die werkzaam zijn in primair onderwijs voelen zich veilig op hun school. Een kleine groep (2%) voelt zich niet veilig.

Een op de vijf leerkrachten (20%) geeft aan dat hun gevoel van veiligheid de afgelopen drie jaar is toegenomen (zij voelen zich veiliger op hun school). Daar staat tegenover dat een op de zes (16%) juist aangeeft dat hun gevoel van veiligheid is afgenomen (zij voelen zich minder veilig op hun school).

Desondanks, ongewenst gedrag alom aanwezig in het primair onderwijs

Meer dan de helft van de leerkrachten (57%) is het afgelopen schooljaar geconfronteerd met ongewenst gedrag van leerlingen, ouders, collega’s en/of leidinggevenden. Hieronder enkele cijfers wat betreft ongewenst gedrag dat leerkrachten de afgelopen twaalf maanden hebben ervaren van leerlingen en ouders:

-  Een op de tien leerkrachten (10%) is slachtoffer geweest van fysiek geweld/fysieke intimidatie van leerlingen (met name duwen, schoppen, slaan of op een andere manier verwonden).

-  Een op de drie leerkrachten (34%) is slachtoffer geweest van verbaal geweld/verbale intimidatie van leerlingen (schelden/beledigen, schreeuwen, voortdurend veroordeeld/bekritiseerd worden).

-  Een op de vier leerkrachten (25%) is slachtoffer geweest van verbaal geweld/verbale intimidatie van ouders (met name voortdurend veroordeeld/bekritiseerd worden en bewust onterecht beschuldigd worden).

-  Een op twintig leerkrachten (5%) heeft te maken met machtsmisbruik/onder druk gezet worden door ouders (bijv. om een leerling over te laten gaan of een ander cijfer of schooladvies te geven).

Ongewenst gedrag niet altijd gemeld - meldingen leiden vaak niet tot een bevredigend resultaat

Ongewenst gedrag wordt door de leerkrachten (die slachtoffer zijn) lang niet altijd gemeld: een op de drie leerkrachten (36%) meldt ongewenst gedrag van leerlingen niet, een op de vier (25%) meldt ongewenst gedrag van ouders niet, ruim de helft (57%) meldt ongewenst gedrag van collega’s niet en twee derde (66%) meldt ongewenst gedrag van leidinggevenden niet.

Leerkrachten die ongewenst gedrag wel gemeld hebben, geven aan dat hun melding niet altijd leidt tot een oplossing/resultaat waar zij tevreden over zijn. Dat varieert van 20% (meldingen van ongewenst gedrag van leerlingen die niet tot een voor de leerkracht bevredigend resultaat leiden) tot 58% (meldingen van ongewenst gedrag van collega’s die niet tot een bevredigend resultaat leiden).

 

 

Bron