Sponsor Stop Pesten Nu

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Sponsor en MvO

Wij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. In de rekenmodule kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Een periodieke gift leidt voor u tot een groter belastingvoordeel dan een eenmalige gift. U hebt een simpele overeenkomst nodig om beroep te kunnen doen op de belastingvoordelen van een periodieke gift.

Enkele weetjes over Stichting Stop Pesten Nu

Jan Joost van Gangelen
 • Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland.
  Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. CBF keurmerk Stichting Stop Pesten Nu Erkend Goed Doel tegen PestenBekijk ons.Erkenningspaspoort in het officiële Register Erkende Goede Doelen.
 • Als ANBI Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeven wij geen erf- of schenkbelasting af te dragen.Unesco heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoed 
 • Wij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. Hier kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Donateurs mogen giften aftrekken van de inkomsten of vennootschapsbelasting.
 • Onze website is door de Koninklijke Bibliotheek (KB) opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO.
 • Wij zijn aangesloten bij Goede Doelen Nederland.

Steun Stichting Stop Pesten Nu

 

Giften (Schenkingen) & Sponsoring zijn fiscaal aftrekbaar, de financiële voordelen (*) 

Periodieke gift (schenking) 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Je mag een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je aan de volgende voorwaarden voldoet: het goede doel is een ANBI, de periodieke gift dient in een overeenkomst te worden vastgelegd en er mag geen tegenprestatie worden verwacht. 

Eenmalige gift (schenking) Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Je moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen. 

Sponsoring Zakelijke uitgaven bij sponsoring zijn fiscaal volledig aftrekbaar. Het goede doel moet daar belasting over betalen. Er dienen goede afspraken te worden gemaakt zodat de Stichting Stop Pesten Nu geen financiële tegenvallers hierdoor oploopt.

 

Sponsoring

 

SponsorpakkettenSponsorpakketten

U kunt kiezen uit vier sponsorpakketten Small - Medium -  Large -  Special

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Bolwerk, patricia@stoppestennu.nl

Expertise sponsoringExpertise sponsoring

Bijv. door een medewerker beschikbaar te stellen max 4 uur per week, zoals: DTP'er, marketing, secretaresse, content manager, redacteur, tekstschrijver, stageprojecten.

Actie sponsoring Actie sponsoring 

Bijv. reclame-uitingen, evenementen, op bedrijfsfeesten, jubilea, teamdeelname aan marathons, congressen, inzamel activiteiten

BLØFPromotionele sponsoring 

Bijv. video's, films, ontwerpen van meerdere posts op social media, posters, flyers, armbanden

 

Wil jij als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer bijdragen aan een wereld zonder pesten en online pesten?

Word jij enthousiast van het idee om bij te dragen aan een betere wereld voor ieder mens die gepest wordt? Dan ben je bij Stichting Stop Pesten Nu aan het juiste adres! Wij zijn namelijk op zoek naar een gedreven ondernemers die circa 1 - 4 uur per week een medewerker beschikbaar willen stellen om ons te ondersteunen.

Wij zouden bijvoorbeeld geholpen zijn met ondersteuning of advies bij Steun Stichting Stop Pesten Nu

 • aanvragen fondsen & subsidies
 • ontwikkelen (online)promotie materialen
 • campagnes (ook voor de diverse subdoelgroepen)
 • bewustwordingsacties dat pesten gewoon te stoppen is door jou en mij
 • ontwikkelen (les)materialen
 • teksten schrijven
 • vormgeving
 • social media campagnes (ook voor de diverse subdoelgroepen) 
 • maken informatieve video materialen
 • acties voor de Landelijke Dag tegen Pesten (jaarlijks 19 april) 
 • werven donateurs
 • samenwerkingsprojecten met Hogescholen
 • en .......

Laat ons samenwerken om een verschil te maken en de gemeenschap te helpen bij het stoppen van pesten.Neem contact op met patricia@stoppetennu.nl om samen de mogelijkheden te bekijken.

Steun Stichting Stop Pesten Nu

 

 

Door je in te zetten help je mee om pesten bespreekbaar te maken en stappen te zetten om het te voorkomen. Dit is niet alleen waardevol voor de betrokkenen, maar ook voor de maatschappij als geheel. 

 

 

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

CBF heeft een platform opgericht Geef gerust aan een Erkend Goed Doelgeefgerust.nl. Hiermee willen ze alle Nederlanders laten weten dat ze aan een Erkend Goed Doel gerust kunnen geven. Ze laten zien dat Erkende Goede Doelen voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, en dat zij als toezichthouder CBF deze controleren. Daardoor weet je bij het zien van ‘Erkend Goed Doel’-logo dat het goed zit. Mede hiermee bouwen we aan het publieksvertrouwen in goede doelen. En zorgen we dat donateurs en vrijwilligers met een gerust hart blijven doneren aan goede doelen die de wereld mooier maken. 

Geef gerust aan Stichting Stop Pesten Nu - CBF keurmerk

 

Sponsor pakketen

Sponsor Stop Pesten Nu pakket Speciaal

Sabine Uitslag
 • U sponsort ons door een jaar lang minimaal twee uur per week - meer mag natuurlijk ook! - een medewerker ter beschikking van Stop Pesten Nu te stellen. Uw medewerker zet zich voor minimaal twee uur per week in voor werkzaamheden
 • Wij vermelden uw bedrijfslogo, met foto en een korte tekst over uw bedrijf, op onze website;
 • Wij plaatsen een link naar uw corporate website op onze website;
 • Wij vermelden uw bedrijf op onze Facebookpagina;
 • Wij verzorgen een workshop/voorlichtingsavond (circa 3,5 uur) voor uw personeel over pesten of online pesten.

 

Sponsor Stop Pesten Nu Groot

Peter Aerts

  U sponsort ons voor 5.000 euro per jaar;

  • Wij vermelden uw bedrijfslogo, met foto en een korte tekst over uw bedrijf, op onze website;
  • Wij plaatsen een link naar uw corporate website op onze website;
  • Wij vermelden uw bedrijf op onze Facebookpagina;
  • Wij bieden ook een tegenprestatie aan in de vorm van live trainingen:
   • 4 x lezingen 'Herkennen Pesten op het werk' voor uw personeel (circa 1 uur) 
   • 2 x workshop ''Pesten op de werkvloer aanpakken' (circa 3,5 uur) bijvoorbeeld voor een team/leidinggevenden/OR/vertrouwenspersonen;
   • intake gesprek om te inventariseren wat er allemaal al georganiseerd is in uw organisatie gericht op bestrijding ongewenst gedrag (inclusief pesten);
   • 2 x adviesgesprek over de 'best' passende (aanvullende/ondersteunende) aanpak van pesten (en ander ongewenst gedrag) binnen uw organisate;
  • U ontvangt 100 'Ik Stop Pesten Nu!' armbandjes;
  • Wij vermelden uw bedrijfsnaam of logo bij al onze evenementen en campagnes gedurende 1 jaar

   

  ​Sponsor Stop Pesten Nu Medium

  Foto: Erik de Vogel (Ludo Sander) zegt: Ik STOP pesten nu!

  U sponsort ons voor 2.000 euro per jaar;

  • Wij vermelden uw bedrijfslogo, met foto en een korte tekst over uw bedrijf, op onze website;
  • Wij plaatsen een link naar uw corporate website op onze website;
  • Wij vermelden uw bedrijf op onze Facebookpagina;
  • Wij bieden ook een tegenprestatie aan in de vorm van live trainingen: 2 x  lezingen 'Herkennen Pesten op het werk' voor uw personeel (circa 1 uur) en 1 x workshop ''Pesten op de werkvloer aanpakken' (circa 3,5 uur) bijvoorbeeld voor een team/leidinggevenden/OR/vertrouwenspersonen;

   

  Sponsor Stop Pesten Nu Small

  U sponsort ons voor 1.000 euro per jaar; 

  • Wij vermelden uw bedrijfslogo, met foto en een korte tekst over uw bedrijf, op onze website;
  • Wij plaatsen een link naar uw corporate website op onze website;
  • Wij vermelden uw bedrijf op onze Facebookpagina;
  • Wij bieden ook een tegenprestatie aan in de vorm van live trainingen: 2 x  lezing 'Herkennen Pesten op het werk' voor uw personeel (circa 1 uur) 

   

   

  ANBI (periodieke gift in geld, periodieke gift in natura, betalingsvolmacht)

  Een ANBI stichting betaalt geen schenk- en erfbelasting. Donateurs mogen giften aftrekken voor inkomsten- of vennootschapsbelasting. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst

  ANBI

  Schenkt u vijf jaar lang een vast bedrag dan noemen we dit een periodieke gift: Deze periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan het belastingvoordeel oplopen tot maximaal 43% in 2021. Het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is, daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 een aftrektarief van 37,05% bereikt wordt. Deze vorm van schenken wordt in een schenkingsovereenkomst tussen u en het goede doel vastgelegd. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kunt u deze vorm van schenken ook vastleggen middels een notariële akte. Andere vormen van nalaten zijn ook mogelijk. Lees hier meer over bij Nalatenschappen. Over een nalatenschap aan een onze stichting hoeft geen erfbelasting te worden betaald.

   

  Rekenvoorbeeld

  • Stel dat uw belastingaftrek 42% is dan is de totale bijdrage aan de Stichting Stop Pesten Nu 365 euro hoger dan wanneer u een bijdrage doet zonder een schenkingsovereenkomst.
  • Stel eenmalige gift € 100,-, aftrekbaar nihil. Periodieke gift € 173,-, belastingvoordel € 73,-. U betaalt dus netto € 100,- en Stichting Stop Pesten Nu krijgt € 173,-

  Met behulp van deze rekenmodule kunt u gemakkelijk zien hoeveel een periodieke of eenmalige gift u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Een periodieke gift leidt voor u tot een groter belastingvoordeel dan een eenmalige gift. U hebt een simpele overeenkomst nodig om beroep te kunnen doen op de belastingvoordelen van een periodieke gift. RSIN: 853212296

  Klik hier voor een door de Belastingdienst opgesteld en goedgekeurd voorbeeld van de overeenkomst. 

   

  Stop Pesten Nu is hèt enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland

  CBF keurmerk Stichting Stop Pesten Nu Erkend Goed Doel tegen Pesten   Wij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. Hier kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Unesco heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedKB heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedlogo Goede doelen Nederland.   

   

  Poster

  • Periodieke gift in geld

   Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

    Periodieke gift in geld (pdf - 138kB) Lees voor: Periodieke gift in geld (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster)
    
  • Periodieke gift in natura

   Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

   Periodieke gift in natura (pdf - 131kB) Lees voor: Periodieke gift in natura (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster)
    
  • Betalingsvolmacht

   Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

   Betalingsvolmacht (pdf - 121kB) Lees voor: Betalingsvolmacht (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster)

   

  Geef gerust aan Stichting Stop Pesten Nu - CBF keurmerk

  CBF heeft een platform opgericht Geef gerust aan een Erkend Goed Doelgeefgerust.nl. Hiermee willen ze alle Nederlanders laten weten dat ze aan een Erkend Goed Doel gerust kunnen geven. Ze laten zien dat Erkende Goede Doelen voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, en dat zij als toezichthouder CBF deze controleren.

  • Via de tool Donatie test kan je kijken welke organisatie het beste bij je past. 
  • Stichting Stop Pesten Nu kan je vinden onder de Sector Welzijn - Onderwerp Inclusiviteit en toegankelijkheid - locatie in Nederland - omvang organisatie Kleinschalig.

   

  Daardoor weet je bij het zien van ‘Erkend Goed Doel’-logo dat het goed zit. Mede hiermee bouwen we aan het publieksvertrouwen in goede doelen. En zorgen we dat donateurs en vrijwilligers met een gerust hart blijven doneren aan goede doelen die de wereld mooier maken. 

  Wij zijn erkend & opgenomen in het 'CBF Goede Doelen register' zie ons Erkenningspaspoort Stichting Stop Pesten Nu. De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden vastgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling. Het CBF houdt actief toezicht op Erkende Goede Doelen door ze jaarlijks te checken en door ze eens in de drie jaar te toetsen op strenge kwaliteitseisen. Met het reactief toezicht op Erkende organisaties draagt het CBF bij aan het voorkomen, opsporen en corrigeren van misstanden in de goededoelensector. Tevens zijn wij aangesloten bij brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en in het bezit van de ANBI status.

  Wij zijn ook trots dat onze website door de Koninklijke Bibliotheek (KB) is opgenomen