Sponsor Stop Pesten Nu

084-8340086

Sponsor worden

Jij, jouw school of jouw organisatie zou Stichting Stop Pesten Nu willen sponsoren om verschillende redenenSteun Stichting Stop Pesten Nu

 • Persoonlijke betrokkenheid
  Wellicht ben jij persoonlijk geraakt door het probleem van pesten. Misschien heb je zelf ervaring gehad met pesten of ken je iemand die hiermee te maken heeft gehad. Door de stichting te sponsoren, kun jij actief bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van pesten en zo een positieve verandering teweegbrengen.
   
 • Maatschappelijke impact
  Pesten heeft verstrekkende gevolgen voor individuen, scholen, gemeenschappen en de samenleving als geheel. Door Stichting Stop Pesten Nu te sponsoren, kun jij een significante maatschappelijke impact maken en een verschil maken in het leven van talloze slachtoffers van pesten.
   
 • Gedeelde waarden
  Als jij gelooft in gelijkheid, respect en het creëren van een veilige omgeving voor iedereen, vind je in Stichting Stop Pesten Nu een bondgenoot. Door de stichting te sponsoren, kun jij jouw waarden in actie omzetten en meewerken aan een samenleving waarin pesten geen plaats heeft.Steun Stichting Stop Pesten Nu
   
 • Bewustzijn en educatie
  Stichting Stop Pesten Nu richt zich niet alleen op het bestrijden van pesten, maar ook op bewustzijn en educatie. Door de stichting te sponsoren, ondersteun jij de verspreiding van kennis en de bevordering van positief gedrag. Jij draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn rond pesten en het bieden van middelen en programma's die preventie en ondersteuning mogelijk maken.
   
 • Samenwerking en netwerken
  Door Stichting Stop Pesten Nu te sponsoren, kun jij deel uitmaken van een netwerk van gelijkgestemde individuen, organisaties en bedrijven die zich inzetten voor hetzelfde doel. Dit biedt mogelijkheden voor samenwerking, het delen van ervaringen en het uitwisselen van ideeën om pesten effectief aan te pakken.

Door Stichting Stop Pesten Nu te sponsoren, kun jij jouw steun en middelen inzetten om pesten te bestrijden, slachtoffers te ondersteunen en een positieve verandering te bewerkstelligen. Het sponsoren van de stichting biedt jou een krachtige manier om actief betrokken te zijn bij het creëren van een wereld waarin pesten geen plaats heeft.

Sponsoring

 

SponsorpakkettenSponsorpakketten

U kunt kiezen uit vier Sponsorpakketten: Brons, Zilver, Goud, Platinum

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Bolwerk, patricia@stoppestennu.nl

Expertise sponsoringExpertise sponsoring

Bijv. door een medewerker beschikbaar te stellen max 4 uur per week, zoals: DTP'er, marketing, secretaresse, content manager, redacteur, tekstschrijver, stageprojecten.

Actie sponsoring Actie sponsoring 

Bijv. reclame-uitingen, evenementen, op bedrijfsfeesten, jubilea, teamdeelname aan marathons, congressen, inzamel activiteiten

BLØFPromotionele sponsoring 

Bijv. video's, films, ontwerpen van meerdere posts op social media, posters, flyers, armbanden

 

Sponsorpakketten: Brons, Zilver, Goud, Platinum

 

Pakket 1: Brons (€ 500 - € 1.000)Sabine Uitslag

 • Vermelding als bronssponsor op de website van Stichting Stop Pesten Nu.
 • Vermelding als bronssponsor in nieuwsbrieven en persberichten.
 • Een bedankje op de sociale mediakanalen van de stichting.

 

Pakket 2: Zilver (€ 1.000 - € 2.500)

Alle voordelen van het bronspakket.Peter Aerts
Een prominentere vermelding op de website, met een logo en een link naar de website van de sponsor.
Een post op de sociale mediakanalen van de stichting met een speciale bedankvideo voor de sponsor.

 

Pakket 3: Goud (€ 2.500 - € 5.000)

Alle voordelen van het zilverpakket.
Een exclusieve sponsorpagina op de website van de stichting met uitgebreide informatie over de sponsor, inclusief een beschrijving, logo, link en contactgegevens.
Een jaarlijkse shout-out, waarbij de sponsor extra aandacht krijgt.

Edwin

 

Pakket 4: Platina (€5.000 of meer)

Alle voordelen van het goudpakket.
Een banner met het logo van de sponsor op de startpagina van de website van Stichting Stop Pesten Nu.
Een speciale vermelding en bedankvideo op evenementen en bij bijzondere gelegenheden van de stichting.

 

 

Wij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. In de rekenmodule kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Een periodieke gift leidt voor u tot een groter belastingvoordeel dan een eenmalige gift. U hebt een simpele overeenkomst nodig om beroep te kunnen doen op de belastingvoordelen van een periodieke gift.

Enkele weetjes over Stichting Stop Pesten NuJan Joost van Gangelen

 • Als ANBI Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeven wij geen erf- of schenkbelasting af te dragen.Unesco heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoed 
 • Wij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. Hier kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Donateurs mogen giften aftrekken van de inkomsten of vennootschapsbelasting.
 • Onze website is door de Koninklijke Bibliotheek (KB) opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO.
 • Wij zijn aangesloten bij Goede Doelen Nederland.

 

De financiële voordelen (*) Sponsoring & Schenkingen (Giften) fiscaal aftrekbaar

Periodieke gift (schenking) 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Je mag een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je aan de volgende voorwaarden voldoet: het goede doel is een ANBI, de periodieke gift dient in een overeenkomst te worden vastgelegd en er mag geen tegenprestatie worden verwacht. 

ANBIVoordelen ANBI status

 • Donateurs mogen giften (schenkingen) aftrekken voor inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
 • Stichting Stop Pesten Nu ANBI hoeft geen schenk- en erfbelasting te betalen. 
 • De ANBI-gift Stop Pesten Nu rekenmodule kan u direct vertellen hoeveel een gift aan ons u netto kost.

Eenmalige gift (schenking) Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Je moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen. 

Sponsoring Zakelijke uitgaven bij sponsoring zijn fiscaal volledig aftrekbaar. Het goede doel moet daar belasting over betalen. Er dienen goede afspraken te worden gemaakt zodat de Stichting Stop Pesten Nu geen financiële tegenvallers hierdoor oploopt.

 

Steun Stichting Stop Pesten NuSteun Stichting Stop Pesten Nu

 

Samen kunnen we een krachtige verschuiving teweegbrengen in de manier waarop pesten wordt aangepakt. 

Laten we de handen ineen slaan en Stichting Stop Pesten Nu ondersteunen om een wereld te creëren waarin respect, veiligheid en welzijn centraal staan. Neem contact op met patricia@stoppetennu.nl om samen de mogelijkheden te bekijken.