Stel beleid en regels in | Voor Scholen | Stop Pesten NU

084-8340086

Stel beleid en regels in | Voor Scholen

Schoolpersoneel kan pesten helpen voorkomen door schoolregels en -beleid op te stellen en te handhaven waarin duidelijk wordt beschreven hoe leerlingen elkaar moeten behandelen. Ook de gevolgen van overtredingen van de regels dienen duidelijk te worden omschreven. 

Soorten regels en beleid

Er zijn verschillende soorten beleid en regels die werken om pesten te voorkomen. Elk dient een ander doel. Bijvoorbeeld: 

 1. Een missieverklaring van de school legt de visie voor de school vast
  Iedereen moet weten hoe hij de school persoonlijk helpt om dit gezamenlijke doel te bereiken.

  Voorbeeld Mission Statement

  [Naam van de school] zet zich in voor het succes van elke leerling bij het leren in een zorgzame, responsieve en veilige omgeving die vrij is van discriminatie, geweld en pesten. Onze school doet er alles aan om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de kans en ondersteuning krijgen om zich volledig te ontwikkelen en een persoonlijke en betekenisvolle band met mensen in de schoolgemeenschap te hebben.
   
 2. Een gedragscode beschrijft het positieve gedrag dat van de schoolgemeenschap wordt verwacht
  De gedragscode is van toepassing op iedereen, stelt gedragsnormen en omvat een gerichte reeks van verwacht positief gedrag. De wetgeving specificeert soms wat er moet worden opgenomen in de gedragscode van een school.
   
 3. Een studentenverklaring bevat positieve dingen die studenten op school kunnen verwachten. Houd het kort en gemakkelijk te onthouden, zodat het nuttig is in het dagelijkse leven op school.

  Voorbeeld van een studentenverklaring

  Elke student op [school] heeft het recht om:
  - Leer op een veilige en vriendelijke plek
  - Word met respect behandeld
  - Ontvang de hulp en steun van zorgzame volwassenen 

Integratie van regels en beleid in de cultuur van een school

Terwijl u schoolregels en -beleid ontwikkelt of bijwerkt, moet u een plan hebben om ze relevant en zinvol te houden voor leerlingen en schoolpersoneel.

Zorg ervoor dat de schoolregels en het beleid in overeenstemming zijn met de staatswetten  en de regels en het beleid van het schooldistrict.
Betrek schoolpersoneel, ouders en leerlingen  bij het ontwikkelen van regels en beleid. Door leerlingen een rol te geven, kunnen ze hun eigen klimaat van respect en verantwoordelijkheid creëren. Ouderbetrokkenheid kan deze boodschappen thuis versterken.

Schoolpersoneel trainen in het handhaven van schoolregels en -beleid. Geef ze de tools om consequent en gepast op pesten te reageren .
Neem regels en beleid op in de dagelijkse interacties op school. Docenten en leerlingen kunnen de regels klassikaal bespreken. Studenten kunnen elkaar aanspreken. De directeur kan jaarlijks een toespraak houden over de toestand van de school waarin verslag wordt gedaan van de missie.

Zet een rapportagesysteem op

Scholen kunnen duidelijke procedures opstellen voor het melden van regelovertredingen, zodat redelijke consequenties aan leerlingen kunnen worden gegeven wanneer regels worden overtreden. Rapportagesystemen helpen bij het volgen van individuele incidenten en reacties, evenals trends in de loop van de tijd.  

Enkele tips voor het opzetten van een rapportagesysteem:

 • Het gemakkelijk maken. Mensen rapporteren sneller als het gemakkelijk is om te doen.
 • Houd rapporten bij op een manier die opkomende problemen en patronen in de loop van de tijd laat zien.
 • Houd rapporten vertrouwelijk en privé. Schoolpersoneel en leerlingen moeten worden aangemoedigd om schendingen te melden zonder angst voor vergelding.