Steun kinderen die gepest worden | Voor Scholen

084-8340086

Steun kinderen die gepest worden

Tips:

 • Luister actief en concentreer je op het kind, toon interesse in zijn situatie en laat zien dat je bereid bent te helpen.
   
 • Zorg ervoor dat het gepeste kind begrijpt dat het pesten niet zijn of haar schuld is.
   
 • Houd er rekening mee dat kinderen die gepest worden mogelijk terughoudend zijn om erover te praten. Overweeg om hen door te verwijzen naar een schoolbegeleider, psycholoog of andere hulpverleners op het gebied van geestelijke gezondheid.
   
 • Geef advies over hoe ze kunnen handelen, bijvoorbeeld door middel van rollenspellen en het bedenken van mogelijke reacties als het pesten zich herhaalt.
   
 • Werk samen om de situatie op te lossen en het gepeste kind te beschermen. Het kind zelf, de ouders en de school of organisatie kunnen allemaal waardevolle bijdragen leveren.

  Hier zijn enkele stappen die kunnen helpen:
  • Vraag het gepeste kind wat er gedaan kan worden om zich veiliger te voelen. Het is belangrijk om veranderingen in de dagelijkse routine tot een minimum te beperken. Het kind draagt geen schuld en mag niet gestraft worden. Overweeg bijvoorbeeld om de indeling van klaslokalen of busroutes aan te passen voor alle kinderen. Als grotere veranderingen noodzakelijk zijn, zoals het veranderen van klaslokalen of busroutes, moet het gepeste kind niet gedwongen worden om te verhuizen.
  • Maak een plan van aanpak. Zorg voor open communicatie tussen de school, organisatie en ouders. Bespreek de genomen stappen en beperkingen die voortvloeien uit het beleid en de wetten. Houd er rekening mee dat het schoolpersoneel wettelijk niet mag praten over disciplinaire maatregelen, gevolgen of diensten die aan andere kinderen worden verleend.
  • Blijf volhouden. Het pesten stopt mogelijk niet van de ene op de andere dag. Toon vastberadenheid om het pesten te stoppen en blijf het gepeste kind consequent ondersteunen.

 

Vermijd de volgende fouten

 • Vertel het kind nooit om het pesten te negeren.
   
 • Geef het kind niet de schuld van het pesten. Zelfs als het kind zelf aanleiding heeft gegeven tot het pesten, verdient niemand het om gepest te worden.
   
 • Moedig het kind niet aan om fysiek terug te vechten tegen de pester. Dit kan leiden tot verwondingen, schorsing of verwijdering van school.
   
 • Ouders moeten weerstaan aan de drang om contact op te nemen met de ouders van de pester. Dit kan de situatie alleen maar erger maken. Laat de schoolfunctionarissen of andere bemiddelaars optreden als tussenpersonen tussen ouders.
   
 • Blijf het pesten opvolgen. Toon vastberadenheid om het pesten te stoppen. Aangezien pesten gedrag is dat zich herhaalt of de neiging heeft om te herhalen, is het belangrijk om voortdurend inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat het stopt.