Steun voor omstanders van pesten | Voor Scholen

084-8340086

Steun voor omstanders van pesten is een belangrijk aspect van pestpreventie en het creëren van een veilige omgeving voor alle betrokkenen.

Omstanders zijn personen die getuige zijn van pestgedrag, maar zelf niet direct betrokken zijn als slachtoffer of pester. Hoewel ze mogelijk niet rechtstreeks betrokken zijn, kunnen ze nog steeds worden beïnvloed door het pestgedrag dat ze waarnemen. Het is essentieel om hen de nodige tools en steun te bieden om te weten hoe ze kunnen handelen en het pesten kunnen stoppen.

Vaak weten omstanders niet wat ze moeten doen of voelen ze zich niet zeker genoeg om direct in te grijpen. Er zijn echter verschillende stappen die ze kunnen nemen om een positieve impact te hebben en het pesten te helpen stoppen:

  1. Negeer het niet: Omstanders moeten pestgedrag niet negeren, maar erkennen dat het verkeerd is. Het is belangrijk om te begrijpen dat zwijgen het probleem kan verergeren en het slachtoffer kan laten voelen dat niemand om hen geeft.

  2. Steun het slachtoffer: Een eenvoudige manier om steun te bieden, is door het slachtoffer te laten weten dat je er voor hen bent. Dit kan worden gedaan door vriendelijk te zijn, aardige woorden te zeggen en hen te betrekken bij activiteiten. Dit kan het gevoel van isolatie verminderen en het zelfvertrouwen vergroten.

  3. Meld het pestgedrag: Omstanders kunnen het pestgedrag melden bij een volwassene, zoals een leerkracht, mentor, ouder of vertrouwenspersoon. Het delen van informatie met een verantwoordelijke volwassene kan helpen bij het aanpakken van het probleem en het bieden van ondersteuning aan het slachtoffer.

  4. Stel groepsnormen vast: Omstanders kunnen samen met anderen positieve groepsnormen vaststellen. Door te laten zien dat pesten niet wordt getolereerd, kunnen ze een cultuur van respect en acceptatie bevorderen.

  5. Wees een voorbeeld: Omstanders kunnen het goede voorbeeld geven door vriendelijk, respectvol en ondersteunend gedrag te tonen. Door anderen te laten zien hoe ze met elkaar moeten omgaan, kunnen ze anderen inspireren om hetzelfde te doen.

  6. Bied hulp aan: Als het veilig is om te doen, kunnen omstanders directe hulp bieden aan het slachtoffer. Dit kan variëren van het tussenbeide komen bij het pestgedrag tot het begeleiden van het slachtoffer naar een veilige plek. Het is echter belangrijk dat omstanders hun eigen veiligheid niet in gevaar brengen.

Het is van cruciaal belang om omstanders van pesten te ondersteunen en hen bewust te maken van hun rol in het stoppen van pestgedrag. Door deze steun en begeleiding kunnen ze een positieve invloed hebben op het creëren van een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen.