pesten op school | Stop Pesten NU

pesten op school

Waarom niet alle leraren optreden tegen pesten

Leraren zullen het misschien niet graag horen, maar in hun aanpak van pestgedrag is vaak nog heel wat ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit een studie van promovenda Beau Oldenburg (Universiteit Groningen). Nieuws en Co sprak met de onderzoeker.

Faalt de leerkracht als er wordt gepest? Beluister hier het interview met Beau Oldenburg   

Scholen hebben moeite met pesten

 

Op veel scholen wordt al veel gedaan tegen pesten, toch is het voor juffen en meesters moeilijk om precies te weten of en door wie er wordt gepest. Dat blijkt uit een onderzoek. Vaak gebeurt het pesten heel stiekem. 

Doen ze bij jou op school genoeg tegen pesten? 

Proefschrift: 'Pesten herkennen blijft moeilijk voor leraar' Leerkracht op basisschool haalt pester en slachtoffer door elkaar

Leerkrachten op basisscholen zijn niet volledig toegerust om pestgedrag door leerlingen daadwerkelijk aan te pakken, hoewel bij hen een cruciale rol ligt in het terugdringen van het aantal gepeste kinderen in de klas. Leerkrachten weten soms niet precies wat pesten inhoudt, herkennen slachtoffers niet goed en menen pestgedrag in hun klas onder controle te hebben terwijl het er wemelt van de slachtoffers. Dat concludeert Beau Oldenburg in haar proefschrift ‘Bullying in schools. The role of teachers and classmates’. Zij promoveert 19 januari aan de Rijksuniversiteit Groningen.