Terugvechten is dat een goed idee? | Stop Pesten NU

084-8340086

Terugvechten is dat een goed idee?

Als het kind op school wordt geduwd, zou u dan verwachten dat het de klap op zich neemt en later steun zoekt, of terugvecht? Vraag een schoolbestuurder of kinderen terug moeten slaan en je krijgt een beslissend "Nee". De meeste leraren zijn het erover eens dat studenten niet terug moeten slaan. En met een goede reden.

Terugslaan kan leiden tot een escalatie van geweld en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Scholen en docenten hebben een zorgplicht om alle leerlingen veilig te houden; ze kunnen terugslaan niet goedkeuren vanwege het risico dat studenten gewond raken.

(vertaling artikel via Google translate)

Dus waar blijven de slachtoffers als schoolprogramma's het pesten niet stoppen?

Hoewel de meeste studenten het erover eens zijn dat geweld niet acceptabel is, bevelen velen aan om terug te slaan als een strategie om agressie en pesten te ontmoedigen. Het is niet ongebruikelijk dat ouders ook aanbevelen om terug te slaan. Zelfs leraren die hun eigen kinderen opvoeden, adviseren hun kinderen soms om dit te doen.

Naast vergelding omvat terugslaan elementen van zelfverdediging, die in de westerse samenleving algemeen als legitiem worden beschouwd. Maar bewijzen dat de daad uit zelfverdediging was, kan een uitdaging zijn.

Schoolbeleid en -acties maken niet noodzakelijkerwijs onderscheid tussen aanvankelijke agressie en terugslaan als reactie op agressie. Het is dus best mogelijk dat studenten consequenties (zoals schorsing) krijgen als ze terugslaan, zelfs als ze handelen uit zelfverdediging.

Waarom kinderen aanmoedigen om terug te slaan?

Uit onderzoek blijkt dat jongens vaker zowel slachtoffer als aanstichter van agressie zijn. Net als studenten rechtvaardigen ouders die aanraden om terug te slaan dit vaak als een afschrikmiddel voor verdere agressie:

"Ik wil niet dat mijn zoon bekend staat om zijn gevechten, maar ik wil ook niet dat hij bekend staat als de jongen die wordt rondgeduwd."
Leraren die zouden aanraden om terug te slaan voor hun eigen kind, melden ook dat dit in het belang van hun eigen kind zou kunnen zijn:

“Als vader maak ik me alleen zorgen om de veiligheid van mijn zoon. Als leraar moet ik op iedereen letten. Persoonlijk [als ouder] begrijp ik dat als mijn kinderen niet terugslaan, ze het slachtoffer van andere kinderen zullen worden.

Weerhoudt terugvechten verdere agressie?

Er zijn aanwijzingen dat terugslaan verder pesten kan voorkomen.

Verschillende onderzoeken bij kinderen in de voorschoolse en basisschoolleeftijd hebben aangetoond dat onderdanig zijn aan leeftijdsgenoten en geen vergeldingsmaatregelen nemen, het risico van kinderen op aanhoudend pesten vergroot.

Maar het verhaal is niet zo eenvoudig. Van de kinderen die gepest worden, hebben degenen die terugslaan een grotere kans zes maanden later gepest te worden dan kinderen die geen wraak nemen. We weten nu dat er twee verschillende groepen kinderen zijn die vatbaar zijn voor voortdurend pesten:

1. Passief

De eerste groep zijn "passieve slachtoffers", die onderdanig, timide, angstig zijn en geen wraak nemen op agressie van leeftijdsgenoten. Kinderen die pesten kunnen zich op deze leerlingen richten zonder angst voor vergelding.

2. Provocerend

De tweede groep kinderen staat bekend als "provocerende slachtoffers" die boos uithalen met ongeschoolde agressie. Provocerende slachtoffers lopen een nog groter risico om voortdurend gepest te worden dan passieve slachtoffers, omdat hun acties het conflict in stand houden. Ze raken verstrikt in een voortdurende cyclus van wraak. In veel opzichten staan passieve en provocerende slachtoffers tegenover elkaar. Ze hebben echter één cruciaal ding gemeen: hun neiging tot overreageren. Dit onvermogen om sterke emoties te beheersen is de allerbelangrijkste factor voor het bepalen van aanhoudend slachtofferschap. Een andere factor beïnvloedt ook of terugslaan verdere agressie zal aanmoedigen of ontmoedigen. En dat is hoe bekwaam en zelfverzekerd het kind terugvecht als ze deze weg inslaan.

Agressie bij kinderen is eerder onderscheiden als "ineffectief" of "effectief".

Kinderen die ineffectieve agressors zijn, raken emotioneel van streek, escaleren conflicten in agressie, maar verliezen uiteindelijk gevechten. Ze zullen waarschijnlijk het doelwit blijven van agressie en zijn, met andere woorden, "provocerende slachtoffers".

Kinderen die effectieve agressors zijn, passen snel en effectief geweld toe om te krijgen wat ze willen. Ze worden ook zelden gepest. Tot effectieve agressors behoren kinderen die pesten en vechten; er zijn echter ook kinderen die niet pesten, over het algemeen goed overweg kunnen met leeftijdsgenoten, maar resoluut reageren als ze ooit worden aangevallen.

Terugslaan kan verdere agressie afschrikken als het kalm en bekwaam wordt gedaan, maar als het kind zeer emotioneel of fysiek onbekwaam is, zal terugslaan de zaken veel erger maken.

Wat moeten kinderen doen als ze gepest worden?

Er zijn verschillende strategieën met een laag risico die waarschijnlijk werken bij het omgaan met verbale of kleine fysieke geschillen:

  • kalm blijven;
  • voor jezelf opkomen met woorden;
  • misverstanden uit de weg ruimen;
  • hulp zoeken bij een vriend.

Ons onderzoek toont aan dat wanneer een kind wordt gepest, de meeste scholen de situatie kunnen verbeteren als ze op de hoogte worden gebracht van het probleem. Het is dus belangrijk om scholen op de hoogte te stellen van eventuele zorgen.

Er zijn ook veel dingen die kinderen en ouders kunnen doen om fysiek pesten te voorkomen. 

Onderzoek toont aan dat warm ondersteunend ouderschap het risico van kinderen om gepest te worden door leeftijdsgenoten op school verkleint. Ouders kunnen kinderen helpen om rustig te reageren op pestkoppen. Het hebben van goede vrienden biedt ook bescherming tegen pesten. Ouders kunnen helpen door de vriendschappen van hun kind actief te ondersteunen en hun kind te coachen om kalm te reageren op negatief gedrag van leeftijdsgenoten. Ze kunnen kinderen helpen kalm en assertief te reageren op lichte fysieke agressie van andere leerlingen. Als knijpen bijvoorbeeld een probleem is, kan een ouder hun kind laten zien hoe ze knijpen rustig kunnen blokkeren, terwijl ze het andere kind kalm en resoluut vertellen om te stoppen.

  • De meeste jongens houden ervan om vriendelijk ruig te spelen. Maar dit soort spel heeft de neiging om te ontaarden in agressie bij impopulaire jongens, maar niet bij populaire jongens.
  • Agressieve jongens interpreteren acties van andere jongens waarschijnlijk verkeerd als agressief en escaleren tot geweld.
  • Leren om fysiek te spelen binnen de juiste grenzen en fysieke situaties te lezen, is een nuttige vaardigheid voor jongens om te leren.
  • Contactsporten, zoals rugby league, kunnen jongens oefenen om fysiek contact te hebben met andere jongens binnen duidelijk omschreven grenzen. Dit helpt hen vertrouwen op te bouwen in het kalm reageren op fysieke situaties.

Scholen hebben een zorgplicht om kinderen te beschermen tegen schade, maar ondanks de waakzaamheid van leraren komen er nog steeds gevallen voor dat leerlingen ernstig worden aangevallen door andere leerlingen.

Kinderen moeten leren hoe ze potentieel gevaarlijke situaties kunnen herkennen en vermijden. Ze kunnen ook vaardigheden leren om risicovolle situaties onschadelijk te maken met kalme lichaamstaal en woorden.

Maar als een kind fysiek geweld niet kan vermijden, is het in het belang van het kind dat het de vaardigheden en het vertrouwen heeft om deze situatie kalm en competent aan te pakken.

 

Bron