Tips om cyberpesten te voorkomen | Kenniscentrum Online Pesten

Tips tegen Online Pesten | Cyberpesten

Word je online gepest? Of ken je iemand die online wordt gepest? Online kan je vervelende reacties krijgen onder je posts of kunnen er genante foto's van jou verspreid worden. Het is hoe dan ook vervelend. En helaas komt het best veel voor.

Wordt iemand online gepest?

Online pesten is pesten via internet en sociale media. Het kan anoniem gebeuren, waardoor je niet weet wie je pest. Als jij iemand kent die online gepest wordt, kan jij een grote rol spelen in het stoppen van pesten. Hieronder staan een paar tips:

Praat met degene die gepest wordt en vertel dat je wilt helpen om het pesten te stoppen.

  • Ga niet mee in het online pesten. Rapporteer vervelende reacties, like berichten niet en  steun de gepeste in een DM.
  • Zeg ‘hoi’ als je elkaar tegenkomt en werk samen in een groepje.
  • Kom op voor degene die gepest wordt door online iets aardigs over iemand te zeggen.
  • Vertel het samen aan de mentor of een leerkracht.
  • Vraag je vrienden/vriendinnen je te helpen het pesten te stoppen.

Word jij online gepest?

Misschien helpen deze tips jou al verder:

  • Probeer te praten met degene die jou pest. Soms hebben ze niet door dat hun acties onaardig overkomen. Pesters denken vaak dat ze grappig zijn, terwijl jij dat niet vindt.
  • Werkt praten niet? Blokkeer diegene dan van jouw account.
  • Gaat het pesten door? Reageer niet op het pestbericht. Hoe moeilijk dat soms ook is.
  • Praat erover met vrienden, je ouders of iemand anders die jij vertrouwt. Je staat hier niet alleen in.
  • Licht de beheerder van de website in en vraag of eventuele foto's of filmpjes verwijderd kunnen worden.

Praat met iemand die jij vertrouwt

Het is vervelend als je gepest wordt. Zelfs als het pesten gestopt is, kan dat gevoel blijven. Daarom is het goed om hierover te praten met iemand die jij vertrouwt. Dat kunnen je ouders zijn, maar ook een leraar, een oom, tante of één van je vrienden. Het lucht soms al erg op om met iemand te praten over wat er gebeurd is. Zo weet je dat iemand naar je luistert en met je meedenkt.

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen. Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt!  Bij al deze organisaties zitten getrainde mensen om met jou mee te denken over een oplossing!

Bellen, chatten of mailen met jouw specifieke vraag over pesten of online pesten (cyberpesten)

► voor vragen over pesten   

► voor vragen over online pesten

 

Als pesten bedreigend wordt

Het kan dat je je niet meer veilig voelt. Omdat iemand bijvoorbeeld heel agressief doet. Weet dat jij je niet onveilig mag voelen door iemand anders. Op het moment dat dit gebeurt, moet je echt aan iemand vertellen wat er aan de hand is. Praat met school of zelfs met de politie.

Bewaar de berichtjes die je krijgt als bewijs. Je kunt bijvoorbeeld een screenshot maken. Mocht je de berichtjes dan willen laten zien aan iemand die jou kan helpen, dan kan dat.

 

Bron NJI