Tips voor optimale respons bij tevredenheidsonderzoek | Stop Pesten NU

084-8340086

Tips voor optimale respons bij tevredenheidsonderzoek

Het kan soms lastig zijn om een leerling- of oudertevredenheidsonderzoek zodanig af te nemen dat de onderzoeksresultaten representatief zijn voor alle leerlingen en/of ouders. Vooral voor leerlingtevredenheidsonderzoek is voldoende respons essentieel, zeker nu de wetgeving rondom sociale veiligheid dit voorschrijft. Voor oudertevredenheidsonderzoek geldt dat ouders vaak moeilijker te bereiken zijn dan leerlingen, waardoor scholen niet altijd het gewenste aantal respondenten kunnen behalen. In dit document staan enkele tips om een zo hoog mogelijke respons te behalen.

Tips leerlingtevredenheidsonderzoek

Neem de onderzoeken klassikaal af

Wellicht ligt deze tip voor de hand, maar hij is bewezen effectief. Nodig groepen leerlingen uit in een ruimte met computers en vraag ze de vragenlijst in te vullen. Scholen hebben met deze methode meer controle op de hoogte van de respons.

Neem onderzoek af tijdens de mentorles

Mentorles is bij uitstek geschikt om de vragenlijst af te nemen, omdat reguliere lessen dan niet onderbroken hoeven worden voor het onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld in een mentorles over schoolbeleving of iets dergelijks.

Stuur een e-mail

De meeste scholen gebruiken een e-mailsysteem waarbij elke leerling een e- mailadres van de school heeft. Als er op school geen tijd en ruimte is om de afname te organiseren, dan is het een goede oplossing om leerlingen te mailen. Op deze manier bereikt u in korte tijd een grote groep.

Tips oudertevredenheidsonderzoek

Benader ouders tijdens ouderavonden of -bijeenkomsten

Veel scholen geven aan dat het een goede manier is om ouders aan te spreken tijdens een ouderavond. In zo’n avond heeft u het over de ontwikkelingen van de leerling en de relatie met de school. Dit is een goede aanleiding om de oudertevredenheid af te nemen. Voor of na het oudergesprek kunt u de ouders vragen of ze ter plekke de vragenlijst willen invullen.

Communiceer over eerdere tevredenheidsonderzoeken

Benoem wat uw school met eerdere onderzoeksresultaten heeft gedaan. U laat ouders daarmee zien dat zij de vragenlijst niet voor niets invullen. U kunt ze ook naar de informatie van uw school op scholenopdekaart.nl verwijzen.

Spreek een duidelijke deadline af

Neem in de uitnodiging die u stuurt aan ouders een duidelijke deadline op. Als u vlak voor de deadline nog niet genoeg respondenten heeft, stuur ze dan een herinnering.

Stuur een herinnering bij te weinig respons

Valt de respons na uw eerste mailing tegen? Stuur dan gerust nog twee tot drie keer het verzoek om de vragenlijst in te vullen

Zet leerlingen in

Een ludieke actie kan helpen. Verloot bijvoorbeeld een cadeaubon of een week gratis lunch onder leerlingen waarvan de ouders de vragenlijst hebben ingevuld. Dit stimuleert de leerlingen om hun ouders op het onderzoek te wijzen. Geef de leerlingen ook een flyer mee voor hun ouders met informatie over het oudertevredenheidsonderzoek. Combineer dit eventueel met een unieke code per flyer.

Zorg voor een korte en overzichtelijke vragenlijst

Bij de uitnodiging kunt u vermelden dat het invullen van de vragenlijst ongeveer 5 minuten duurt.

Maak gebruik van sociale media

Maakt uw school gebruik van sociale media als communicatiemiddel richting de ouders? Zet dit dan ook in om ouders te helpen herinneren aan het invullen van de vragenlijst.

Betrek de MR

Betrek de ouders in de MR of de ouderraad bij het onderzoek naar oudertevredenheid. Zij kunnen ouders op het belang van het onderzoek wijzen en ze stimuleren om mee te doen.

Beloon ouders voor het invullen van de vragenlijst

Een kleinigheidje kan ouders net over de streep helpen. Bijvoorbeeld een gratis digitale klassenfoto of een cadeaubon.

Benoem het doel

Benoem waarom u deze vragenlijst uitzet. Wat is het doel ervan? Wat wordt er gedaan met de uitkomsten? En hoe worden ouders geïnformeerd over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen?

 

Bron