Tools en vaardigheden die leerlingen kunnen gebruiken om op te komen voor zichzelf en voor anderen | Stop Pesten NU

084-8340086

Tools en vaardigheden die leerlingen kunnen gebruiken om op te komen voor zichzelf en voor anderen

Assertiviteitstraining

Leerlingen kunnen leren hoe ze op een effectieve en respectvolle manier voor zichzelf kunnen opkomen door middel van assertiviteitstraining. Dit kan hen helpen om hun grenzen te stellen en zichzelf te verdedigen tegen pesten.

Conflictresolutie

Leerlingen kunnen leren hoe ze conflicten op een constructieve manier kunnen oplossen door middel van conflictresolutie-training. Dit kan hen helpen om te voorkomen dat kleine conflicten escaleren en uitmonden in pestgedrag.

Empathie

Het ontwikkelen van empathie kan leerlingen helpen om zich in te leven in de gevoelens van anderen en begrip te hebben voor hun perspectieven. Dit kan hen helpen om anderen te steunen en te beschermen tegen pesten.

Sociale vaardigheden

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals communicatie en samenwerking, kan leerlingen helpen om effectief te communiceren met anderen en om vriendschappen op te bouwen en te onderhouden. Dit kan hen helpen om sociale steun te vinden en zich gesteund te voelen bij pestgedrag.

Digitale vaardigheden

Leerlingen kunnen leren hoe ze veilig en verantwoordelijk kunnen omgaan met sociale media en andere online platforms door middel van digitale vaardigheden training. Dit kan hen helpen om zichzelf en anderen te beschermen tegen online pesten en om positieve online interacties te bevorderen.