Traditioneel pesten en slachtofferschap van cyberpesten voorspellen onafhankelijk veranderingen in problematisch internetgamen in een longitudinale steekproef onderzoek 2023 | Stop Pesten NU

084-8340086

Traditioneel pesten en slachtofferschap van cyberpesten voorspellen onafhankelijk veranderingen in problematisch internetgamen in een longitudinale steekproef onderzoek 2023

Pesten en problematisch internetgamen (PIG) ​​zijn twee zorgwekkende verschijnselen onder adolescenten. Onderzoek suggereert een verband tussen hen; longitudinale studies zijn echter schaars. Daarom onderzocht deze studie of traditionele en cyberslachtofferschap potentiële risicofactoren zijn voor PIG en hoe geslacht, schooltype en leeftijd deze relaties beïnvloeden.

Resultaten

Traditioneel en cybervictimisatie voorspelden onafhankelijk van elkaar veranderingen in PIG. De opkomst van alleen traditioneel slachtofferschap, alleen cybervictimisatie, en vooral beide vormen van slachtofferschap tegelijk, ging gepaard met een toename van PIG. Een afname van PIG werd alleen gevonden als het slachtofferschap in beide contexten stopte. Verder werd een additief effect gevonden als het traditionele slachtofferschap zich opnieuw uitbreidde naar cyberspace. Voor jongens en B-leerlingen ging de opkomst van traditioneel slachtofferschap gepaard met een grotere toename van PIG dan voor meisjes en A-leerlingen, in vergelijking met de afwezigheid van traditioneel slachtofferschap. Voor jongens gold dit ook voor cybervictimisatie.

Discussie

De opkomst van slachtofferschap van pesten in een offline of online context lijkt een risicofactor te zijn voor PIG. Belangrijk is dat slachtofferschap in beide contexten moet worden gestopt voor een afname van PIG. Daarom moeten preventieprogramma's zich richten op zowel offline als online pesten om PIG tegen te gaan. De inspanningen moeten vooral gericht zijn op jongens en B-leerlingen.