Verslaving en pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Verslaving en pesten

Het is geen geheim dat pesten een verwoestende impact kan hebben op iemands leven. Pesten kan op volwassen leeftijd leiden tot psychische stoornissen en verslaving (stoornis in het gebruik van middelen). Volgens een studie van het National Institute on Drug Abuse (NIDA) hebben mensen die als kind fysiek werden gepest, meer kans om op volwassen leeftijd deel te nemen aan drugs- en alcoholmisbruik.

(Nederlandse vertaling - Google translate) 

Meer weten over pesten en verslavingen ga naar: https://www.addictionhelp.com/addiction/bullying/

De blijvende impact van pesten

Pesten kan een blijvende impact hebben op de mentale en fysieke gezondheid van het slachtoffer. Volgens het National Bullying Prevention Center kan pesten op volwassen leeftijd leiden tot psychische stoornissen en verslaving. Hogere risicofactoren voor pesten kunnen er ook voor zorgen dat het slachtoffer school mist, een laag zelfbeeld heeft en last heeft van angst, depressie en slaapproblemen. Mensen die gepest zijn, gebruiken vaak drugs of alcohol om met de angst en onrust om te gaan. Wat echter begint als informeel drinken of drugsgebruik, kan snel veranderen in een verslaving. Naast het omgaan met hun pestgerelateerde trauma, hebben mensen die aan verslaving lijden ook te maken met de financiële stress van het betalen voor hun gewoonte, de fysieke effecten van middelenmisbruik op hun lichaam en het sociale stigma rond verslaving.

Hoe pesten tot verslaving leidt

Hoewel pesten niet per se verslaving veroorzaakt, kan het wel een belangrijke bijdragende factor zijn. Pesten kan om verschillende redenen leiden tot psychische stoornissen en verslaving.

Angst en angst aanwakkeren

Slachtoffers van constant pesten leven in een staat van angst en angst, wat ertoe leidt dat ze zelfmedicatie gebruiken met drugs of alcohol om met de angst en angst om te gaan. Bovendien kan pesten leiden tot depressie en zelfmoordgedachten. Volgens een studie uitgevoerd door Yale University verhoogt pesten het risico op zelfmoord tweevoudig.

Een omgeving van isolatie en eenzaamheid creëren

Pesten leidt tot isolement en eenzaamheid. Gepeste slachtoffers isoleren zichzelf vaak van anderen, wat leidt tot eenzaamheid, middelenmisbruik en verslaving.

Bijdragen aan een laag zelfbeeld

Pesten kan leiden tot een laag zelfbeeld. Wanneer een pestkop iemand tot slachtoffer maakt, keldert hun gevoel van eigenwaarde. Een laag zelfbeeld kan zich wenden tot drugs of alcohol om met hun laag zelfbeeld om te gaan. Bovendien kan pesten leiden tot eetstoornissen zoals anorexia of boulimia.

Lichamelijke gezondheidsproblemen veroorzaken

Pesten kan lichamelijke gezondheidsproblemen veroorzaken en leidt vaak tot lichamelijke gezondheidsproblemen als gevolg van stress. Deze lichamelijke gezondheidsproblemen kunnen ook leiden tot middelenmisbruik en verslaving.

Hoe pesten gedragsstoornissen veroorzaakt

Studies hebben pesten in verband gebracht met een verhoogd aantal gedragsstoornissen. Uit een onderzoek dat kinderen vanaf de kleuterschool tot in de volwassenheid volgde, bleek dat gepeste kinderen meer kans hadden dan hun niet-gepeste leeftijdsgenoten om problemen te ontwikkelen met alcoholgebruik, antisociale persoonlijkheidsstoornis en angststoornissen.

Pesten leidt niet alleen tot onmiddellijk emotioneel leed, en de langetermijneffecten van pesten kunnen net zo schadelijk zijn. Veel gepeste kinderen vertellen nooit aan iemand wat er aan de hand is; in plaats daarvan lijden in stilte, zich hopeloos voelen alsof er nergens heen kan.

Leidt pesten tot eetstoornissen?

Pesten is in verband gebracht met verschillende psychische stoornissen bij kinderen en volwassenen, waaronder eetstoornissen. Mensen die gepest zijn, ervaren vaak angst, onzekerheid en een laag zelfbeeld. Deze gevoelens kunnen leiden tot ongezonde coping-mechanismen zoals eetbuien of purgeren. Lees meer (Engels) 

Kinderen die gepest worden hebben drie keer meer kans om een eetstoornis te ontwikkelen. Meisjes die gepest worden, hebben ook meer kans om problemen met het lichaamsbeeld te ontwikkelen en ongezond dieetgedrag te vertonen.