Vertrouwenspersoon: middel tegen ongewenste omgangsvormen op de werkvloer | Stop Pesten NU

084-8340086

Vertrouwenspersoon: middel tegen ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Zo’n 16% van de werknemers heeft op de werkvloer te maken met ongewenste omgangsvormen van collega’s of leidinggevenden (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, TNO/CBS). Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het voorkomen of verminderen van de psychosociale arbeidsbelasting die daardoor kan ontstaan.

Voor werknemers, werkgevers en mensen die vertrouwenspersoon zijn of willen worden heeft TNO op verzoek van het ministerie van SZW de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen ontwikkeld.

Download de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op Arboportaal.

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Het gaat bij ongewenste omgangsvormen om ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten. Daarnaast heeft ook nog bijna 6% van de werknemers te maken met discriminatie op de werkvloer. Dit alles leidt gemiddeld tot 7 extra verzuimdagen van deze werknemers per jaar.

Meer weten over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer? Bekijk de factsheet Interne ongewenste omgangsvormen:

Factsheet Interne ongewenste omgangsvormen TNO

Download Factsheet Interne ongewenste omgangsvormen TNO als PDF 

Vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen

Ruim één op de zes werknemers zegt toegang te hebben tot een vertrouwenspersoon (61%, Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, TNO/CBS). Dit kan iemand uit de organisatie zijn, maar er zijn ook externe vertrouwenspersonen. In de landbouw, bosbouw en visserij, in de horeca en in de groot- en detailhandel heeft minder dan de helft van de werknemers toegang tot een vertrouwenspersoon.

Voor werkgevers is het aanstellen van een vertrouwenspersoon een middel om psychosociale belasting te verminderen en gezondheidsklachten en verzuim te voorkomen. Werknemers krijgen de kans om ongewenst gedrag te melden, en samen met de vertrouwenspersoon te zoeken naar oplossingen.

 

Bron Arbo Online